Short Insight – India: snelle groeier, minder kwetsbaar

door: Arjen van Dijkhuizen

  • Handelsmissie 22-25 mei verkent kansen voor Nederlandse bedrijven in India
  • Nu economische groei weer aantrekt, wordt India weer snelstgroeiende reus
  • Stijging inflatie (gedreven door olie en voedsel) en Fed zetten RBI onder druk
  • Lopenderekeningtekort stijgt weer, maar India nu minder kwetsbaar dan in 2013
180518-Short-Insight-India-NL.pdf (81 KB)
Download

1. India wordt weer snelstgroeiende reus
We verwachten dat de economische groei in de komende belastingjaren stijgt naar 7,5%, gedragen door de consumptie en de investeringen. Daarmee passeert India China weer als snelstgroeiende reus. Meer hervormingen onder Modi, beter macro-economisch beleid, een gunstige demografie en inhaaleffecten dragen structureel bij aan de Indiase groei.
Conjunctureel bekeken verwachten we dat de economische groei in het belastingjaar 2017-18 is afgenomen naar 6,7%. Gedurende 2016-17 is de groei behoorlijk afgekoeld, van de spectaculaire 9,1% j-o-j in het eerste kwartaal van 2016 tot een driejaars dieptepunt van 5,7% in het tweede kwartaal van 2017. Deze vertraging werd versterkt door twee specifieke gebeurtenissen. Ten eerste, de bankbiljettenschoonmaak eind 2016, waarbij 90% van het kasgeld uit circulatie werd genomen. Ten tweede, de introductie van de uniforme omzetbelasting per 1 juli 2017, die op zich de groei op termijn juist zal ondersteunen. Nu het effect van deze tijdelijke verstoringen wegebt, neemt de BBP-groei sinds medio 2017 weer toe, tot 7,2% j-o-j in het laatste kwartaal van 2017. We verwachten voor het eerste kwartaal van 2018 een vergelijkbaar groeitempo (cijfer wordt op 31 mei gepubliceerd).

2. Hogere inflatie, zwakkere roepie en Fed zetten RBI onder druk
Dankzij verstandig macro-economisch beleid en geholpen door een daling van grondstoffenprijzen, is de inflatie sterk afgenomen en zijn de dubbele cijfers van enkele jaren geleden uit het zicht. Ondanks deze structurele daling, is de inflatie sinds medio 2017 juist weer wat gaan stijgen. Dat kwam door een opwaarts herstel van olie- en voedselprijzen en door het aantrekken van de binnenlandse vraag. We verwachten dat de inflatie in het komende belastingjaar toeneemt tot 4,5%. Hogere inflatie, een zwakkere roepie en de renteverhogingen door de Fed zetten de Indiase centrale bank (RBI) onder druk. In ons basisscenario verwachten we dat de RBI de beleidsrente dit jaar ongewijzigd laat. Toch is de kans toegenomen dat de RBI de rente op korte termijn toch verhoogt, zeker bij hernieuwde druk op de roepie en een verdere stijging van de olieprijs.

 

3. Externe tekort stijgt weer; India behoort niet meer tot fragile five
De recente toename van de risico-aversie (met stijgende rentes in de VS en een sterkere dollar) die opkomende markten raakt, is ook voelbaar in India. De kapitaalinstroom is afgezwakt en de roepie is sinds maart met bijna 5% verzwakt ten opzichte van de dollar. Dat weerspiegelt ook de toename van het lopende-rekeningtekort, onder invloed van een stijgende olie-invoer. Toch blijft dit tekort beneden de 2% van het bbp en daarmee beheersbaar. Het is ook een stuk lager dan het piekniveau van 5% bbp in 2012, net voor het taper tantrum in 2013. Toen werd India beschouwd als één van de fragile five opkomende markten. Verder zijn ondanks een recente correctie de deviezenreserves gestaag toegenomen sinds 2013. Zij dekken nu 7,5 maand invoer en 80% van de externe schuld. Externe risico’s hangen samen met hogere olieprijzen, renteverhogingen door de Fed en handelsacties door de VS. De VS evalueert de toegang van India tot het gunstige tariefsysteem GSP. In maart deponeerde de VS een klacht bij de WTO over Indiase exportsubsidies. En in april plaatste de VS India op de watchlist voor valutamanipulatie. India heeft een bilateraal handels-surplus met de VS (in 2017: USD 22 mld). Al met al denken we dat India zeker niet meer tot de fragile five behoort en nu beter bestand is tegen de marktonrust dan in 2013 het geval was.

4. Handelsmissie 22-25 mei verkent kansen
In aanwezigheid van PM Rutte en de ministers Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Bruins (Medische Zorg en Sport) vindt van 22-25 mei een Nederlandse handelsmissie naar India plaats. Hans de Boer (VNO-NCW) is zakelijk missieleider. De missie staat open voor bedrijven uit de volgende sectoren: 1) Water, Logistics, Maritime, 2) Agrifood & Horticulture, 3) Hightech/IT, 4) Life Sciences & Health en 5) Smart Cities. De missie speelt in op de snelle groei van India en de verbetering van het bedrijfsklimaat en verkent de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Kijken we naar de onderlinge handelsstromen tussen Nederland en India dan is de missie zeker op zijn plaats. De Nederlandse uitvoer naar India is de laatste jaren gestagneerd. India heeft een bilateraal handeloverschot met Nederland, al is dat de laatste jaren afgenomen omdat de Indiase uitvoer naar Nederland is gedaald.