Macro Weekly – Handel in Azië leeft op, Trump stapt uit Iran-akkoord, Argentinië klopt aan bij IMF

door: Han de Jong

  • Handelscijfers uit Azië doen vermoeden dat economieën in de regio de recente inzinking te boven zijn
  • Dit is goed nieuws voor Europa
  • De inflatie in de VS blijft gematigd
  • VS trekt stekker uit nucleair akkoord met Iran
  • Argentijnse regering neemt verstandig besluit
180511-Macro-Weekly-NL.pdf (56 KB)
Download

Deze week verschijnt de weekly op vrijdag.

Net als voor veel andere mensen kwam ook voor ons de zwakte van de vertrouwensindicatoren in Europa, en in het verlengde daarvan ook van de hardere cijfers, als een verrasing. We hebben in dit verband al eerder gewezen op de ontwikkeling van de Aziatische handelscijfers als mogelijke oorzaak, naast tijdelijke factoren zoals de strenge winter, stakingen en griepepidemie. Het negatieve effect van de Aziatische handel op de ‘zachte’ en ook hardere cijfers is niet primair het gevolg van valutakoersbewegingen, ook al heeft de appreciatie van de euro sinds begin vorig jaar zeker een rol gespeeld. Veel belangrijker is volgens mij de vertraging van de wereldhandel. Ik heb het sterke vermoeden dat China hierbij de grote boosdoener. Aan het begin van het jaar zijn de Chinese handelscijfers doorgaans echter vertekend. Dit komt door de wisselende datum waarop het Chinees Nieuwjaar valt. De meeste indicatoren van de ontwikkeling van de Chinese economie zijn opmerkelijk stabiel gebleven, maar niet de handelscijfers. Hoewel de Chinese economische statistieken niet altijd even betrouwbaar zijn, sluiten de handelscijfers redelijk goed aan bij de cijfers van andere landen.

Sterke Chinese handelscijfers voor april

In januari steeg de Chinese invoer (in USD) met een verbazingwekkende 37,1% j-o-j, maar in februari zwakte de groei af tot 6,2%. In beide maanden waren basiseffecten de belangrijkste factor. De cijfers voor maart en april zijn echter bemoedigend, met respectievelijk +14,4% en +21,5%. Van de Europese landen lijkt Duitsland het hardst te worden geraakt door de ontwikkeling van de Chinese invoer. Het Duitse bureau voor de statistiek is nog druk doende de cijfers voor maart op te stellen, maar volgens cijfers die het Chinese bureau voor de statistiek heeft gepubliceerd voor maart, is de Chinese invoer uit Duitsland in april met 28,3% j-o-j toegenomen, na stijgingen van 13,1% in maart en 8,0% in februari.

Goed nieuws voor Europa

Voor Europa is dit een hoopgevende ontwikkeling. Het eerste teken dat de inzinking wellicht voorbij is, kwam van het cijfer voor de industriële productie in Duitsland in maart: +1,0% m-o-m en +3,2% j-o-j (na +2,2% in februari). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het cijfer voor de fabrieksorders in maart (-0,9% m-o-m) tegenviel en nu voor de derde maand op rij is gedaald. De Aziatische handelscijfers voor april rechtvaardigen echter de verwachting dat de bedrijvigheid gaat aantrekken.

Robuuste groei en lage inflatie in de VS

De Amerikaanse macrocijfers zijn relatief robuust gebleven. Het aantal banen (ex agri) steeg in april slechts licht met 164.000, na een toename van 135.000 in maart. De arbeidsmarkt blijft dus krap. Volgens het zogenaamde JOLTS-rapport waren er in maart meer dan 6,5 miljoen vacatures, het hoogste niveau ooit. Toch blijft de inflatie gematigd. Het gemiddelde uurloon was in april slechts 0,1% m-o-m en 2,6% j-o-j hoger en bleef in de afgelopen drie maanden gelijk. De producentenprijsinflatie (PPI) ontwikkelde zich in april gunstig: +0,1% m-o-m en +2,6% j-o-j na +3,0% in maart. De kern-PPI liet een stijging van 0,2% m-o-m zien, terwijl de toename op jaarbasis vertraagde van 2,7% in maart naar 2,3% in april. Er lijkt dus voor de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) geen reden te zijn om af te wijken van haar strategie van geleidelijke renteverhogingen.

Nieuwe sancties tegen Iran drijven olieprijzen waarschijnlijk niet op

De Amerikaanse president Trump heeft het nucleair akkoord met Iran opgezegd. De gevolgen hiervan zullen niet direct merkbaar zijn, maar het ligt voor de hand dat de VS opnieuw sancties gaat instellen. Hierdoor ontstaat een heel complexe situatie, want andere landen lijken het akkoord wel te willen nakomen. De vrees dat de olieprijzen nu gaan stijgen omdat Iran geen grote hoeveelheden olie meer op de wereldmarkt kan verkopen, is naar onze mening ongegrond. We denken namelijk dat andere landen goed in staat zijn om hun productie voldoende te verhogen.

Argentijnse regering neemt verstandig besluit en vraagt financiële steun aan

De regering van Argentinië heeft besloten financiële steun aan te vragen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Naar onze mening een heel verstandig besluit. Het IMF is niet populair in Argentinië en veel regeringen kloppen pas bij het IMF aan als het land in een volwaardige crisis is beland. Omdat de centrale bank de rente in de afgelopen weken moest verhogen tot 40%, is de situatie wel precair. Ik vind het een gedurfde maar wel verstandige stap, die ook positief is voor de financiële markten. Het is nog even afwachten of de markten weer in rustiger vaarwater komen en het risico van besmettingsgevaar de kop kan worden ingedrukt, maar ik heb goede hoop dat dit gaat lukken. De faciliteit waarover wordt gesproken, is niet onderhevig aan strenge voorwaarden verbonden en hoeft dan ook niet te leiden tot sociale onrust. Het wordt veeleer een kredietfaciliteit die als vangnet fungeert.