Iets lager groeicijfer Nederlandse economie in eerste kwartaal

door: Nico Klene

In het eerste kwartaal groeide de Nederlandse economie met 0,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat is een prima cijfer, maar minder sterk dan dat van het laatste kwartaal van 2017. Toen groeide de economie met 0,7%. Het groeicijfer was wat lager dan verwacht, maar wel hoger dan de gemiddelde groei in de eurozone (0,4% k-o-k).

Meer groei binnenland – niet vanuit het buitenland

De bbp-groei was lager dan in het voorafgaande kwartaal. Maar dat gold niet voor alle bestedingscomponenten. Zo is de consumptie van gezinnen fors gestegen, na de verrassende stabilisatie (k-o-k) in het slotkwartaal van 2017. Ook de investeringen namen stevig toe, na de slechts heel lichte stijging eind vorig jaar. Dat kwam vooral door de hogere investeringen van bedrijven (vervoermiddelen!). In het voorgaande kwartaal waren die gedaald. De investeringen in woningen namen opnieuw toe, maar beduidend minder dan eind vorig jaar.

De lagere bbp-groei kwam vooral doordat de ontwikkeling van de uitvoer in het eerste kwartaal fors is achtergebleven bij die van de invoer. In het slotkwartaal van 2017 was de uitvoer juist wat sterker gestegen dan de invoer. De bijdrage van de netto-uitvoer (uitvoer minus invoer) aan de bbp-groei sloeg daarmee om van positief naar flink negatief.

Vooruitzichten blijven gunstig

De vertrouwensindicatoren bereikten in februari hun piek. In enkele gevallen waren dat zelfs recordniveaus. Daarna zijn deze ‘barometers’ gedaald, maar nog steeds zijn de niveaus hoog. Vermoedelijk hebben incidentele (buitenlandse) factoren voor deze daling gezorgd. We zien het als een tijdelijke terugval en gaan ervan uit dat de economie goed blijft presteren. We houden daarom vast aan onze groeiraming voor 2018 van 3¼%.