FX Weekly – uitbodemen boven 1,15

door: Georgette Boele

In deze publicatie: EUR/USD is onder 1,1850 gedaald door een oplopend renteverschil tussen Amerikaanse en Duitse staatsobligaties. Verslechtering beleggerssentiment t.a.v. Italië drukt de euro. We denken dat EUR/USD boven 1,15 uitbodemt. De kans op een daling onder 1,15 is wel toegenomen.

180517-FX-Weekly.pdf (50 KB)
Download

EUR/USD zal waarschijnlijk uitbodemen boven 1,15…

De afgelopen week stond in het teken van hogere rendementen op staatsobligaties. Vooral de rentes op tienjaars staatsobligaties in de VS zijn flink opgelopen. De huidige tarieven liggen boven de piek van 2014. Wij denken dat deze rendementen tot 3,2% zullen stijgen voor het einde van 2018. De hogere rentes hebben de Amerikaanse dollar gesteund. Omdat rendementen op Duitse staatsobligaties minder hard zijn gestegen dan die op Amerikaanse staatsobligaties, is EUR/USD aanzienlijk gedaald. Daarbij komt dat beleggers over het algemeen nu verwachten dat de Fed nog driemaal de rente met stapjes van 25 basispunten zal verhogen. Ook dit vooruitzicht heeft de dollar sterker doen worden ten opzichte van de euro. De stemming onder beleggers over Italië is verslechterd en dit was ook negatief voor de euro. We verwachten dat het Italiaanse begrotingstekort oploopt. Dit zal zich vertalen in hogere rentes op Italiaanse staatsobligaties. We verwachten echter geen fors hogere rendementen. Hierdoor zal het negatieve effect op de euro gematigd zijn. Er zijn twee belangrijke steunniveaus: EUR/USD 1,1713 en 1,1554. Wij denken dat EUR/USD tussen 1,15 en het huidige niveau zal uitbodemen.

…maar de kans op een verdere daling is toegenomen

De kans is wel toegenomen dat EUR/USD onder 1,1500 zal dalen. Dit is niet ons hoofdscenario. Het zal waarschijnlijk plaatsvinden in één van de volgende situatie:

  • het verschil tussen de tienjaars rentes op Italiaanse staatsobligaties en de Duitse staatsobligaties wordt meer dan 200 basispunten (van momenteel circa 150 basispunten)
  • aanhoudend zwakkere macro-economische cijfers voor de eurozone
  • beleggers stellen hun verwachting over de eerste renteverhoging door de ECB bij van medio 2019 naar ergens in 2020
  • inflatiecijfers in de VS zijn hoger dan verwacht; hierdoor neemt de kans op meer dan drie Amerikaanse renteverhogingen van 25 basispunten dit jaar toe
  • beleggers sluiten een groot deel van hun net-long euro posities. Op dit moment zijn er relatief weinig posities gesloten.