FX Weekly – 1,20 gehaald, en nu?

door: Georgette Boele

In deze publicatie: EUR/USD daalt onder 1,2160 en 1,20. We denken dat EUR/USD uitbodemt tussen 1,1550 en 1,20. Maar het risico is toegenomen dat de euro een langere tijd daalt. Langetermijnvooruitzichten voor de dollar zijn niet rooskleurig. Het pond staat onder druk. Volgende week is er geen FX Weekly.

180504-FX-Weekly.pdf (53 KB)
Download

EUR/USD daalt onder 1,2160 en 1,20

Vorige week stelden wij de vraag of EUR/USD onder 1,2160 zou dalen. Onze visie was dat het moment was aangebroken en dat deze depreciatie waarschijnlijk inhield dat EUR/USD zou zakken naar 1,20. Dit is inmiddels gebeurd. De vraag is: wat nu?

We denken dat op de korte termijn EUR/USD nog verder kan zakken. Beleggers zijn  inmiddels positief over de dollar terwijl ze steeds negatiever worden over de euro. Beleggers die nog altijd euro’s hebben, worden waarschijnlijk steeds nerveuzer. We verwachten dat ze een deel van de hand doen. We denken echter wel dat EUR/USD tussen 1,1550 en het huidige niveau (net onder 1,20) zal uitbodemen. Hierna kan de euro weer herstellen. Onze eindejaarsprognose voor EUR/USD staat op 1,20.

Het risico is toegenomen dat de euro een langere tijd daalt

Het risico is toegenomen de EUR/USD 1,1550 zal dalen. Dit is niet ons hoofdscenario. Het kan echter gebeuren in de volgende situatie:

  • Aanhoudend zwakkere macro-economische cijfers voor de eurozone.
  • Beleggers stellen hun verwachting over de eerste renteverhoging door de ECB bij van medio 2019 naar ergens in 2020.
  • Inflatiecijfers in de VS komen hoger binnen dan verwacht en hierdoor neemt de kans toe op meer dan drie renteverhogingen van 25 basispunten dit jaar.
  • Beleggers sluiten een groot deel van hun net-long euro posities.

Langetermijnvooruitzichten voor de dollar zijn niet rooskleurig

Voor 2019 verwachten we een zwakkere Amerikaanse dollar omdat de economie er structureel gezien niet goed uitziet. Ten eerste verwachten we een hoger begrotingstekort. Aangezien de Fed op dit moment haar grote posities in obligaties langzaam afbouwt, zijn buitenlandse investeerders de aangewezen personen om het begrotingstekort te financieren. Een lagere dollar zal Amerikaanse obligaties aantrekkelijker maken voor buitenlandse beleggers. Ten tweede denken we dat de economische groei en rendementen op Amerikaanse staatsobligaties zullen pieken in de tweede helft van 2018. Ten derde is het onwaarschijnlijk dat de Fed het monetaire beleid meer zal verkrappen dan de twee stapjes van 25 basispunten die nu worden verwacht in 2019. Al deze factoren wijzen in de richting van een zwakkere dollar in 2019.

Het pond staat onder druk

Sinds 17 april is het pond flink in waarde gedaald. Het pond is nu bijna 8% lager ten opzichte van de dollar en 2% lager ten opzichte van de euro. Het sterke herstel van de dollar is een belangrijke reden. Maar er speelde meer. Ten eerste waren de BBP-cijfers van het VK in het eerste kwartaal veel zwakker dan verwacht. Hierdoor is de kans op een renteverhoging door de BoE (op 10 mei) afgenomen. Ten tweede zijn er deze week nieuwe Brexit-onderhandelingen. Deze zijn moeizaam verlopen. Daar komt bij dat minister-president Theresa May de nodige politieke problemen in het VK heeft. Ze heeft grote moeite om de rest van haar regering mee te krijgen met een compromis-voorstel. Het pond blijft waarschijnlijk onder druk zolang deze perikelen spelen en totdat de beslissing van de BoE bekend is.