Aankondiging hogere importtarieven China weinig invloed op sojaprijzen VS

door: Nadia Menkveld

Door een toenemende wereldwijde behoefte aan veevoer stijgt de vraag naar granen. Met name soja profiteert van een groter wordende veestapel. Aan de aanbodkant zorgt de droogte in Argentinie en het terugbrengen van het wereldwijde mais- en tarweareaal voor een lagere output van granen. Dit drijft de prijs omhoog, maar de spanningen tussen de VS en China brengen onzekerheid in de markt.

Na de aankondiging van China, veruit de grootste importeur van sojabonen, om de importtarieven op soja uit de Verenigde Staten te verhogen naar 25% reageerde de prijs van soja uit de Verenigde Staten nauwelijks. De  prijs van Braziliaanse sojabonen reageerde wel en steeg flink na de aankondiging.  Nu het duurder wordt voor Chinezen om sojabonen uit de VS te importeren, schakelt men daar om naar bonen uit Brazilië en dat zorgt voor hogere prijzen. Braziliaanse bonen worden door de hogere prijzen minder aantrekkelijk voor andere importeurs, die voor soja uit de VS kiezen, met als gevolg een verandering van handelsstromen.

De prijs van soja uit de Verenigde Staten is de afgelopen twee weken met 4% gestegen.  En sinds begin van dit jaar steeg de prijs met 9%.  Deze stijging was onder meer te danken aan de droogte in Argentinië, waardoor een deel van de soja-oogst mislukte. Momenteel is ongeveer de helft van de sojagewassen in Argentinië geoogst. De opbrengst per hectare valt door de extreme droogte tegen en ligt een stuk lager dan vorig jaar. Ook is de prijsstijging van soja is het gevolg van een blijvend hoge vraag naar sojavoor de voedingsmiddelen- en veevoederindustrie.

Met name China, waar de varkenssector een paar jaar geleden geherstructureerd is, heeft een groeiende vraag naar sojabonen voor veevoer. Vanwege hogere milieu-eisen en efficiëntere productiemogelijkheden schakelen de veehouders om naar grote efficiënte faciliteiten die verder van de bewoonde wereld af liggen. Maar niet alleen in China stijgt de vraag naar soja, ook in andere met name ontwikkelende landen neemt de vraag naar soja voor veevoer toe.

Door de lagere oogst in Argentinië en de aanhoudende hoge vraag zullen de prijzen niet dalen, ondanks dat de spanningen tussen China en de VS voor onzekerheid zorgt. ABN AMRO verwacht  dat de prijs van soja gemiddeld rond 980 USD/bu uitkomt.

 

De prijs van tarwe is de afgelopen drie maanden met 12% gestegen, maar ligt nog steeds relatief laag. De lage prijs is een belangrijke reden voor boeren om hun tarwe- areaal terug te schroeven. Maar door een verbetering van de opbrengst per hectare bleeft de productie groeien. Dit zorgt nog steeds voor een surplus in de markt. Het International Grain Council (IGC) verwacht echter dat het areaal in het komende seizoen (2018/2019) voldoende afgenomen zal zijn om ook de tarweproductie omlaag te brengen.

Met name de productie in Rusland zal in het seizoen 2018/2019 lager zijn. Vorig jaar produceerde de op een na grootste exporteur van tarwe een recordoogst: bijna 85 miljoen ton tarwe. Een stijging van 17%  ten opzichte van het voorgaande seizoen. Dit zorgde voor een flinke stijging van de export uit Rusland. Het ministerie van Landbouw in Rusland verwacht dat de export van tarwe zal uitkomen op 39,7 mln. ton, wat een stijging van 43% betekent.

In 2018/2019 verwacht Moskou een daling van de productie van circa 7% maar nog steeds staat hiermee de productie op een historisch hoog niveau. Russisch tarwe concurreert met tarwe uit Europa en door de hoge oogst en toegenomen export heeft Rusland marktaandeel gewonnen. ABN AMRO verwacht dat door de zwakkere euro, maar ook door de goede ligging van Europa ten opzichte van de grote afnemers in het Midden-Oosten, de Europese boeren weer concurrerender zullen zijn. Bovendien hebben Europese boeren  geïnvesteerd in materieel en zaaigoed, waardoor ze efficiënter en effectiever kunnen telen en oogsten ten opzichte van Rusland.

De lagere wereldwijde productie in het nieuwe seizoen zal richting het einde van 2018 voor een hogere prijs zorgen. ABN AMRO verwacht dat de prijs van tarwe gemiddeld op 480 USDc/bu uitkomt.

De voorraden van mais liggen op en zeer hoog niveau door de gunstige oogsten in seizoen 2016/2017. Voor het huidige seizoen wordt een lagere oogst verwacht, waardoor de voorraden weliswaar wat af nemen, maar nog steeds op een hoog niveau liggen.  In Brazilië en Argentinië, de tweede en derde maisexporteurs van de wereld, vindt de afronding van de huidige oogst plaats. In Brazilië ligt de oogst door het terugbrengen van het aantal maishectare en tegenvallende opbrengsten per hectare lager dan vorig jaar. En ook in Argentinië lijkt de oogst lager uit te vallen. De lagere oogsten hebben een licht opwaarts prijseffect, maar door de hoge voorraden stijgt de prijs niet ver door.

Voor het nieuwe seizoen 2018/2019 wordt gekeken naar de landen waar nu het zaaien van de gewassen plaats vindt. In het belangrijkst mais-exporterend land ter wereld, de Verenigde Staten, valt de vooruitgang van het zaaien tegen door het koude en natte weer. Ook in de EU zit het weer tegen. Dit kan voor lagere oogsten zorgen in deze landen.  Voor Brazilië en Argentinië verwacht het IGC in het nieuwe seizoen echter een hogere obrengst, waardoor de totale productie van mais in het nieuwe seizoen licht zal stijgen .

Ongeveer 60% van de totale mondiale consumptie gaat naar de veevoerindustrie. Met name China is een grootverbruiker van mais. Niet alleen voor veevoer, maar ook voor de productie van ethanol. China produceert zelf ook mais.  De Chinese overheid stuurt aan op een daling van het aantal hectare waarop mais wordt  verbouwd in China. Belangrijkste reden hiervoor is dat China op een berg mais zit en de overheid aandringt op het verkleinen van deze Chinese voorraad.. ABN AMRO verwacht dat de prijs van mais licht zal stijgen en dit jaar gemiddeld zal uitkomen op: 370 USD/bu.