Visie op rente en euro – Minder perspectief voor de dollar

door: Nico Klene

Dollarvisie aangepast – rentevisie ongewijzigd

  • De vooruitzichten voor de dollar zijn verslechterd. Daarom hebben we onze prognose aangepast
  • De korte rente blijft ook in 2019 nog negatief
  • De lange rente zal de weg omhoog weer inslaan
2018-04-visie-1.pdf (175 KB)
Download

ECB gaat kwantitatieve verruiming beëindigen …

De ECB gaat haar beleid van kwantitatieve verruiming langzaam terugdraaien. Dat werd al langer verwacht. Op de laatste persconferentie heeft ECB-president Mario Draghi een nieuwe aanwijzing gegeven. In het persbericht staat niet langer dat het aankoopprogramma van obligaties eventueel in omvang en/of duur nog kan worden uitgebreid. Daarmee geeft de Bank min of meer het signaal af dat een voortzetting van de kwantitatieve verruiming na september niet waarschijnlijk is.

Dat betekent trouwens niet dat die verruiming na september meteen afgelopen is. Dat had de Draghi al eerder laten weten. Wij gaan er al geruime tijd van uit dat het aankoopprogramma in stappen worden verlaagd. Tot en met september gaat het nog om een maandelijks bedrag van EUR 30 miljard . Wij denken dat het bedrag in twee stappen van drie maanden naar nul wordt teruggebracht.

… maar Euriborrente blijft nog lang laag

Verder heeft de ECB weer aangegeven dat de rente tot ruim na de beëindiging van het aankoopprogramma op het huidige niveau blijft. Wat ‘ruim na’ betekent, heeft zij (nog) niet verduidelijkt. Wellicht dat zij dat over enkele maanden doet.

Later in maart hebben Mario Draghi en Peter Praet, de hoofdeconoom van de Bank, er nog eens op gewezen dat het beëindigen van het extreem ruime beleid langzaam zal verlopen. Ter verklaring wezen beiden op de mogelijkheid dat de inflatie slechts langzaam zal oplopen.

Wij houden er rekening mee dat Draghi pas in september 2019 de rente voor de eerste keer verhoogt. Vervolgens kan de rente voor het eind van dat jaar nogmaals omhoog. De depositorente zou dan uitkomen op -0,2% (thans: -0,4%).

Gevolg zal zijn dat de één- en driemaands-Euriborrentes in 2019 nog negatief blijven. Wel zullen ze in de loop van het jaar wat oplopen.

Terugval lange rente is tijdelijk

De lange rente is in maart wat verder gedaald. Eerder dit jaar leken de financiële markten wat teveel te zijn vooruitgelopen op het naderende einde van het uiterst ruime ECB-beleid, waardoor de rente wat was opgelopen. Door de gematigde uitspraken van diverse ECB-vertegenwoordigers hebben marktpartijen hun verwachtingen echter weer wat naar beneden aangepast. Daarnaast kan het dreigen met invoer-heffingen door president Trump de rente hebben gedrukt.

We denken dat dit tijdelijk is en dat de lange rente weer gaat oplopen. De economische vooruitzichten zijn immers nog altijd goed en de Amerikaanse Fed zal de rente dit en volgend jaar verder verhogen.

Zwakkere US dollar verwacht – raming aangepast

De euro-dollarkoers beweegt al geruime tijd boven USD 1,20. We gingen er al enige tijd van uit dat euro volgend jaar sterker zal worden. Steeds meer marktpartijen gaan dan namelijk verwachten dat de renteverschillen met de VS gaan afnemen omdat de ECB de rente eveneens gaat verhogen.

Volgens ons zijn de vooruitzichten voor de dollar op de langere termijn verder verslechterd. Dat heeft te maken met het stimulerende begrotingsbeleid van de VS. Onlangs bleek dat de Amerikaanse overheidsuitgaven meer omhoog zullen gaan dan we eerder dachten. Het begrotings¬tekort zal daardoor flink hoger uitvallen. Uit onderzoek blijkt dat dit een aanwijzing is voor een zwakkere dollar. We hebben daarom onze prognose herzien naar USD 1,30 per euro voor eind 2019 (was: 1,20).