The Voice of Nederland

door: Henk Hofstede , Saskia van de Scheur

Kansen van voice assisted shopping voor de Nederlandse retail

Voice activated shopping-april 2018.pdf (2 MB)
Download

Retail- en consumentenonderzoek

Voice assisted shopping – ofwel: winkelen met je stem – via een zogenaamde voice assistant of stemassistent is aan een stevige internationale opmars bezig. Het gaat vooral hard in landen waar Amazon actief is, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Als gangmaker neemt Amazon sinds 2014 bovendien grote spelers als Apple, Google en Facebook mee in deze technische ontwikkeling.

ABN AMRO heeft samen met Q&A een Nederlands onderzoek uitgevoerd onder 1.241 consumenten en 87 retailers. We vroegen onder andere of ze bekend waren met stemassistenten en of ze al ‘voice’ gebruikten in het winkelproces. En zo ja, waarom.

Consument hoort zichzelf nu al winkelen

Momenteel spreekt 18 procent van de Nederlandse consumenten al regelmatig iets in op een apparaat. Bijvoorbeeld op hun smartphone (Siri, WhatsApp, Messenger), of om de navigatie in de auto te bedienen. Vraag je ze hun gedrag over drie jaar in te schatten, dan verwacht 32 procent liever een boodschap ergens in te spreken dan diezelfde mededeling op een apparaat in te typen. Vooral jongeren en mannen zien ‘voice-gestuurde’ apps of apparaten wel zitten.

Meer in het algemeen lijkt onze stem een nuttige tool in het winkelproces te worden om productinformatie op te zoeken. Hiervoor staan consumenten het meest open: 30 procent van hen verwacht in 2021 regelmatig gebruik te maken van een app(araat) met stembediening. En 18 procent denkt in 2021 ook daadwerkelijk producten op deze manier te gaan bestellen.

Ook retailers verheugen zich

Wat de retailers betreft: 61 procent ziet de opkomst van voice in het verkoopproces als grote kans. Twee derde verwacht binnen drie jaar voice assisted shopping aan te kunnen bieden, met gemak voor de klant verreweg als voornaamste argument. Ongeveer de helft (46 procent) van hen geeft overigens aan dit samen met een partner te willen doen. Retailers verwachten dat 29 procent van de consumenten in 2021 gebruik gaat maken van voice in het winkelproces.

Bent u benieuwd naar de verdere resultaten van ons onderzoek? Lees dan verder hoe de consument over voice assisted shopping denkt, en wat Nederlandse retailers hier van vinden. Tenslotte leest u welke stappen u als retailer op het gebied van stemassistentie kunt zetten.