Grondstoffenmarkten vinden steun in geopolitiek en sancties

door: Georgette Boele , Hans van Cleef , Casper Burgering , Nadia Menkveld

Monthly-Commodity-Update-April-2018.pdf (553 KB)
Download

De spanningen tussen de Verenigde Staten en China op het gebied van bilaterale handel zijn enigszins tot rust gekomen. De prijzen van grondstoffen hebben daarvan geprofiteerd.

De prijzen van metalen (aluminium, nikkel en palladium) stegen door Amerikaanse sancties tegen Rusland. Zorgen over toekomstige bevoorrading ondersteunden dit opwaartse sentiment.

De olieprijzen bevinden zich inmiddels in de buurt van onze eindejaar prognose voor 2018. De reden daarvoor ligt in geopolitieke spanningen. Raketten die vanuit Jemen richting Saudi-Arabië zijn afgevuurd, de reactie op de mogelijke aanval met chemische wapens in Syrië die de spanning doen oplopen tussen de grootmachten VS en Rusland en tot slot de onzekere toekomst van het nucleaire akkoord met Iran nu de VS heeft aangegeven de condities te willen veranderen, zorgden voor een opwaarts effect op de olieprijzen.

De risico’s voor grondstoffenmarkten bevinden zich in dezelfde hoek. Nieuwe handelsbelemmeringen tussen de VS en China, verzwakking van economische data en een toename van de risicoaversie kunnen de komende maanden leiden tot dalingen van grondstoffenprijzen.

Ondanks dat er ook minder positieve signalen zijn, blijven we vooralsnog positief over de wereldwijde macro-economische vooruitzichten.