FX Weekly – Krachtenspel

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De koers van EUR/USD verandert al geruime tijd bijna niet. Dit komt doordat meerdere factoren tegengestelde effecten hebben. We denken dat op korte termijn de kans op een daling groter is dan op een stijging.

180405-FX-Weekly.pdf (54 KB)
Download

Koers EUR/USD verandert bijna niet

Al geruime tijd verandert de koers van EUR/USD bijna niet. De koers lijkt vast te zitten binnen een bandbreedte tussen 1,2240 en 1,2500. Waarom is dit? Dit komt doordat er verschillende factoren zijn die tegengestelde effecten hebben op deze koers.

Toename Amerikaanse begrotingstekort is negatief voor de dollarkoers …

Ten eerste zijn de uitgaven van de Amerikaanse regering harder gestegen dan de inkomsten. Het begrotingstekort neemt toe. We denken dat deze ontwikkeling nog even door zal gaan. Dit begrotingstekort wordt gefinancierd door de uitgifte van staatsobligaties. Binnenlandse of buitenlandse beleggers kopen deze schuldpapieren en financieren dus dit tekort. In de afgelopen jaren is gebleken dat buitenlandse beleggers vaak een toename van dit tekort financierden als dat goedkoper werd door een lagere obligatieprijs of een zwakkere dollar. Vaak zorgt een aanzienlijke daling van de Amerikaanse dollar voor een lagere prijs van het schuldpapier.

Een lagere dollar zorgt er dus voor dat Amerikaans schuldpapier aantrekkelijker wordt voor buitenlandse beleggers. Als gevolg hiervan zal een groter begrotingstekort vaak samengaan met een lagere dollar.

…net als onzekerheid over het Amerikaanse buitenland- en handelsbeleid…

Ten tweede hebben de uitlatingen van president Trump tot de nodige onzekerheid geleid op het gebied van het buitenland- en handelsbeleid van de VS. Beleggers lopen hierdoor minder warm voor de dollar. Met andere woorden: ze proberen de dollar van de hand te doen als er weer nieuwe maatregelen worden aangekondigd door de regering van president Trump.

…zolang het niet leidt tot een verslechtering van het beleggerssentiment

Er is ook een ander effect dat hiermee samenhangt. Mocht de kans op een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China toenemen dan kan het beleggerssentiment ook verslechteren. Een verslechtering van het vertrouwen zorgt ervoor dat beleggers de dollar juist kopen vanuit safe-haven argument. Aan de ene kant is politieke en handelsonzekerheid dus negatief voor de koers van de dollar en aan de andere kant wordt de dollar gesteund als het beleggerssentiment verslechtert.

De renteverhogingen door de Fed geven steun aan de koers van de dollar

Ten derde geven de renteverhogingen door de Fed de koers van de Amerikaanse dollar wat steun. Dit is omdat de dollar-rente harder is gestegen dan die op andere valuta’s. We denken dat de renteverhogingen door de Fed voorlopig nog door zullen gaan. Belangrijk is dat deze renteverhogingen grotendeels al in de koers zitten verdisconteerd. Financiële markten verwachten op dit moment nog twee renteverhogingen van 25 bp. (basispunten), terwijl analisten nog drie stapjes van 25 bp. verwachten dit jaar.

De ECB is erin geslaagd de markt te overtuigen van een latere renteverhoging in 2019

Ten vierde is de ECB erin geslaagd de marktverwachtingen over de eerste renteverhoging in 2019 bij te stellen. Begin 2018 dacht de markt dat er een kans van 70 tot 80% was dat de rente in december 2018 met 10 bp. verhoogd zou worden. Nu verwachten beleggers de eerste renteverhoging pas in juli 2019. Door de veranderde marktverwachting is de koers van de euro ten opzichte van een aantal valuta’s iets gedaald. Ons basisscenario is een eerste renteverhoging in september 2019.

Beleggers zitten nog steeds massaal in de euro

Ten vijfde zitten beleggers nog steeds massaal in de euro waardoor er weinig nieuwe kopers bij komen. Als gevolg hiervan zal de koers van EUR/USD waarschijnlijk niet boven het hoogste punt van dit jaar van 1,2555 stijgen.

Uit het bovenstaande blijkt waarom de koers van EUR/USD weinig beweegt op dit moment. We denken dat op korte termijn de kans op een daling richting 1,20 groter is dan een stijging boven het hoogste punt (1,2555).