Visie op rente en euro – Lange rente in de lift

door: Nico Klene

Ramingen lange rente verhoogd

  • De stijging van de lange rente is niet tijdelijk. We hebben daarom onze ramingen verhoogd
  • Maar de korte rente blijft ook in 2019 nog negatief
  • We denken dat de euro dit jaar eerst wat zwakker wordt ten opzichte van de dollar en volgend jaar weer sterker
2018-03-visie.pdf (173 KB)
Download

Stijging lange rente niet tijdelijk

De lange rente was in januari al flink gestegen. Dat kwam onder andere doordat financiële markten (teveel) vooruitliepen op het naderende einde van het extreem stimulerende beleid van de ECB. Oók werd rekening gehouden met meer rente¬verhogingen in de VS. Diverse marktpartijen denken aan een eerste renteverhoging van de ECB in de eerste helft van 2019. Wij denken dat dit te vroeg is, gezien de aanhoudend lage inflatie (die in februari weer iets is gedaald) en de vooruit¬zichten van een slechts zeer geleidelijke stijging van de kerninflatie (1,0% in februari). Daar komt bij dat de sterkere euro de inflatie omlaag drukt.

Ramingen lange rente omhoog …

Hoewel we de visie van een eerdere renteverhoging door de ECB niet delen, hebben we toch onze raming voor de lange rente verhoogd. Hieronder leggen we uit waarom.
We gaan nu uit van méér renteverhogingen door de Fed in 2018: drie stappen in plaats van twee. Deze aanpassing heeft vooral te maken met het stimulerend begrotingsbeleid in de VS, dat de groei een impuls zal geven. Dat zal tevens een opwaarts effect op de lange rente hebben. Weliswaar speelt dat in de VS, maar het heeft ook invloed op de lange rente hier. Verder verwachten veel marktpartijen meer inflatie vanwege de hogere olieprijs en de sterke economische groei – eveneens in de eurozone. Ten slotte heeft de ECB haar obligatieaankopen gehalveerd.

Omdat we denken dat deze factoren blijvend zijn, hebben we onze ramingen voor de kapitaalmarktrente iets verhoogd.
We verwachten nu dat de Nederlandse tienjaarsrente oploopt naar 1% eind 2018 (van 0,5% eind 2017) en naar 1,3% eind 2019.

… maar geen wijziging van visie op beleid ECB

Onze visie op het beleid van de ECB hebben we niet aangepast. We gaan ervan uit dat de ECB de rente later gaat verhogen dan de markten nu verwachten. Er is gemiddeld nog steeds sprake van een ruime arbeidsmarkt in de eurozone en dat remt de loonstijgingen nog een tijdje af. Mede daardoor zal de (kern)inflatie slechts geleidelijk oplopen en voorlopig nog duidelijk onder de beoogde 2% blijven. ECB-president Draghi herhaalde eind februari dat er nog steeds een ruime mate van stimulering nodig is, ondanks het feit dat de ECB positiever geworden over de economische groei.

In het kort komt het erop neer dat de ECB tot en met september doorgaat met het opkopen van obligaties (voor maandelijks EUR 30 mld) en daarna geleidelijk het aankoop-bedrag verlaagt naar nul. Pas ruim na het beëindigen van het opkoopprogramma zal de ECB de depositorente voor het eerst verhogen (met 10 basispunten); mogelijk pas in september 2019. Vervolgens kan de rente in december 2019 nog een tweede keer omhoog. De depositorente komt dan uit op -0,2% (thans: -0,4%).

De één- en driemaands-Euriborrentes blijven daarom waarschijnlijk in 2019 nog negatief. Wel zullen ze in de tweede helft van het jaar iets oplopen.

Euro verliest wat terrein – weer sterker in 2019

Na de stijging in januari is de euro in februari weer iets goedkoper geworden ten opzichte van de dollar. We verwachten dat de euro nog wat verder terrein verliest, mede onder invloed van de (extra) renteverhogingen in de VS.

Maar in 2019 kan de euro weer sterker worden door de toenemende verwachting dat de renteverschillen met de VS gaan afnemen omdat de ECB (ook) de rente gaat verhogen.