TMT-sector: overheid eist hoofdrol op in 2018

door: Kasper Buiting

Sectorprognose TMT

Technologie, Media en Telecom (TMT) is de sector waar de nieuwe economie het eerst zichtbaar wordt. Het is de sector die de digitalisering van de rest van de economie faciliteert en daarvan profiteert. Het is ook de sector waar digitale disruptie het snelst en het sterkst heeft toegeslagen. Regulering loopt daar vaak bij achter, maar dit jaar maken overheden en toezichthouders een inhaalslag.

Belangrijkste conclusies:

  • Omzetverschillen binnen TMT-sector nemen toe
  • Overheidsregulering in IT-sector neemt in 2018 toe
  • Strenger toezicht op concurrentieverhoudingen en dataverkeer

Het rapport kunt u hier downloaden:

TMT-prognoses-2018.pdf (724 KB)
Download

Grote omzetverschillen binnen TMT-sector in 2018 en 2019

De IT-sector profiteert van de economische groei en ook voor 2018 zijn de vooruitzichten positief. ABN AMRO verwacht dat de omzet van IT-bedrijven in 2018 (+6 procent) en in 2019 (+5 procent) blijft groeien. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen met andere TMT-sectoren. In de telecomsector en onder uitgevers en drukkerijen is er sprake van langdurige krimp. In de telecom zal de omzet waarschijnlijk verder dalen: in 2018 met 1,5 procent en in 2019 met 2 procent. Bij uitgevers neemt de omzet eveneens af: in 2018 met 3 procent en in 2019 met 4 procent. Bij drukkerijen is dit jaar sprake van een omzetdaling van 3 procent en volgend jaar van 3,5 procent.

Regulering in IT-sector neemt toe

Ondanks de verwachte groei spelen er ook uitdagingen in de sector, met name op het gebied van privacy. Door de digitalisering neemt de behoefte aan regulering en overheidstoezicht toe. Als gevolg van de Algemene verordening gegevensbescherming dienen bedrijven extra maatregelen te nemen. Het documenteren van de verwerking van persoonlijke data en het communiceren over datalekken vallen ook nu onder de wet. Aan de andere kant is er de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die de mogelijkheden juist vergroot om data van burgers te onderzoeken.

Overheid en toezichthouders verstevigen grip op TMT-sector

Hoewel de TMT-sector digitalisering in andere economische sectoren faciliteert, heeft het zelf moeite om haar eigen groei te beheersen. “De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich opvolgen, is in de afgelopen jaren fors toegenomen”, zegt Kasper Buiting, Sector Econoom Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. “Dit leidde tot de opkomst en enorme groei van bedrijven als Google en Facebook. Wat we nu zien, is dat regulering vaak nog achterloopt op de technologische slagkracht van de sector. Dit jaar maken overheden en toezichthouders een inhaalslag. “Dat geldt niet alleen voor dataverkeer en privacy, maar ook als het gaat om consolidatie. Als we bijvoorbeeld kijken naar de telecommarkt, zien wij een sector die de neiging heeft steeds meer te consolideren, terwijl de overheid graag concurrentie en marktwerking in stand houdt. Daarom verwachten wij dat overheidstoezicht en toenemende regulering op het gebied van concurrentie en data in 2018 het beeld in de gehele TMT-sector gaat bepalen.”