Stand van Food: Lagere zuivelprijs in 2018 drukt op omzet

door: Nadia Menkveld

In 2017 steeg de omzet van de sector Food en nam ook de exportwaarde van voedingsmiddelen toe (6%). Belangrijkste oorzaak van deze stijging zijn de hogere prijzen. Met name de hogere zuivelprijs was bepalend voor de Foodsector in 2017. De (internationale) zuivelprijs steeg met 40% in 2017, vooral in de eerste maanden nam de prijs toe. Eind 2017 stabiliseerde de prijs en de verwachting is dat de prijs dit jaar gaat dalen. Door de  hogere prijs is het namelijk aantrekkelijk om meer melk te produceren, dus groeit het aanbod van zuivel in 2018.  Voor de zuivelsector geldt dat in 2018 de exportwaarde en de omzet naar verwachting stabiel blijven: hogere volumes zullen de prijsdaling compenseren.

Zuivel heeft een aandeel van 14% in de totale export van voedingsmiddelen en daarmee zijn prijsontwikkelingen in deze markt van invloed op de totale uitvoerwaarde. In 2017 steeg de exportwaarde van de gehele agrifoodsector met 6%. De uitvoer van voedingsmiddelen naar alle belangrijke exportlanden nam toe. Zo steeg de uitvoer naar Belgie met 10%, naar Duitsland met 4%, naar Frankrijk met 12% en nam ook de uitvoer naar het VK toe (0,4%). Deze toename was  met name te danken aan een stijging van de exportwaarde van zuivel (17%) naar het VK.

Bij de zuivelfabrikanten vertaalde de hogere grondstofprijzen voor zuivel zich in hogere afzetprijzen, maar ook de consument voelde de hogere prijs in zijn portemonnee. De consument betaalde gemiddeld 6% meer, met uitschieters naar boven. De grootste stijging was de prijs van volle melk. Hier betaalden consumenten 23% meer voor in 2017, dan in 2016. En ook voor verse halfvolle en magere melk moest de consument meer geld neerleggen (20%), de prijzen van yoghurt (2%) en kaas (4%) stegen minder hard.

Stand-van-Food-maart.pdf (292 KB)
Download