Nederlandse arbeidsproductiviteit ver boven Europees gemiddelde

door: Kasper Buiting , Casper Burgering , Madeline Buijs , Nadia Menkveld , Sonny Duijn

Nederland hoort bij de meest competitieve landen ter wereld. Een belangrijke reden waarom Nederland zo competitief is, is de efficiënte en effectieve manier waarop we hoogwaardige diensten en producten leveren. Met name in onze exporterende sectoren scoort Nederland hoog. Industrie, transport & logistiek, agri en food hebben alle een bovengemiddelde productiviteit ten opzichte van de landen om ons heen. Met producten als chipmachines en moderne productiewijzen als melkrobots zijn Nederlandse bedrijven in deze sectoren de buitenlandse concurrentie te sterk af.

Om de voorsprong op andere landen te behouden, is het van belang te blijven investeren in nieuwe technologieën en productiemethoden. De mate van innovatie is terug te zien in de productiviteitscijfers: hoe meer innovatie, hoe productiever een land is. En hoe productiever, hoe welvarender. In dit rapport gaan wij in op de productiviteit van de belangrijkste sectoren van de economie. De Nederlandse economie als geheel mag productief zijn; het zijn de onderliggende sectoren die internationaal de concurrentiestrijd aan moeten gaan. Hoe staan zij ervoor, wat zijn hun kansen en bedreigingen en welke ontwikkelingen zijn van belang?

Het gehele rapport is hier te downloaden:

productiviteit-maart2018.pdf (824 KB)
Download

De belangrijkste bevindingen:

  • Nederland behoort tot de meeste competitieve landen ter wereld
  • Agrarische sector koploper in groei productiviteit
  • Alle sectoren moeten productief blijven om concurrentiepositie veilig te stellen

Groei arbeidsproductiviteit in Nederland sinds crisis vertraagd

In de afgelopen 15 jaar is de arbeidsproductiviteit in Nederland toegenomen, vooral doordat werknemers beter opgeleid waren of meer ervaring kregen. In de laatste jaren is de arbeidsproductiviteit volgens ABN AMRO echter vertraagd. Zo groeide de arbeidsproductiviteit na de crisis in 2008 slechts beperkt: met 0,5 procent per jaar. In de verschillende sectoren zijn er bovendien grote verschillen. In de afgelopen 15 jaar hebben vooral Transport en Logistiek (+33 procent), Industrie (+29 procent), Agri (+35 procent) en Handel (+27 procent) een productiviteitssprong gemaakt, mede door de toepassing van nieuwe technologieën. In de Zakelijke Dienstverlening is daarentegen nauwelijks sprake van productiviteitsgroei (+1 procent) en in de Horeca (-23 procent) en Leisure (-15 procent) is deze zelfs gedaald.

Nederland scoort qua productiviteit ver boven Europees gemiddelde

De Nederlandse productiviteit ligt met 18 procent boven het gemiddelde van de Europese Unie. Daarmee horen we bij de meest competitieve landen ter wereld. Dat is terug te zien in de export De sectoren Industrie, Transport en Logistiek, Agri en Food hebben een bovengemiddelde productiviteit ten opzichte van de omringende landen. Met chipmachines en productiemethodes als melkrobots troeven Nederlandse bedrijven buitenlandse spelers af als het gaat om de productiviteit gemeten op basis van de geproduceerde toegevoegde waarde per gewerkt uur. Zo scoren Agri (+102 procent), Food (+72 procent), de Detailhandel (+53 procent), Transport en Logistiek (+27 procent) en Industrie (+20 procent) bovengemiddeld hoog ten opzichte van het Europees gemiddelde. Dit zijn sectoren die vooral actief zijn op internationale markten. De sectoren Bouw (+12 procent), Zakelijke Dienstverlening (+7 procent) en Leisure (+3 procent) scoren aanzienlijk lager. Dit zijn sectoren die sterk op Nederland gericht zijn.

Sectoren moeten innovatie omarmen om in productiviteit te kunnen groeien

De meeste sectoren scoren nu goed ten opzichte van het internationaal gemiddelde. Nederlandse bedrijven kunnen echter niet op hun lauweren rusten. Als de voorsprong achteruit gaat of sectoren zelfs slechter gaan scoren dan het internationaal gemiddelde, zullen vroeg of laat efficiënte buitenlandse partijen proberen de Nederlandse markt te veroveren. Het gevaar kan ook uit het binnenland komen. Als een sector te weinig innovatief is, kunnen bedrijven uit andere productieve sectoren een deel van de markt in handen krijgen. Het is dus voor alle sectoren cruciaal om innovatief en productief te blijven.