Nederlandse economie in zicht – Hoogconjunctuur houdt aan

door: Nico Klene

  • De Nederlandse economie kan in 2018 opnieuw met 3¼% groeien. Dat is meer dan we enkele maanden geleden nog verwachtten
  • De recordhoge economische ‘barometers’ doen vermoeden dat de economische groei in het begin van dit jaar nog wat is toegenomen
  • Onlangs hebben we de ramingen voor de groei in de eurozone en de VS in 2018 en 2019 verhoogd. Dit én de recente verdere verbetering van de economische barometers waren reden om ook de Nederlandse groeiramingen te verhogen
  • Uitvoer, consumptie, investeringen en de sterke verhoging van de overheidsbestedingen (volgens het Regeerakkoord) zorgen ervoor dat de economie dit jaar opnieuw zo sterk groeit
  • Bij een geringere expansie van de wereldhandel valt de groei van de Nederlandse economie in 2019 waarschijnlijk lager uit. Maar met ruim 2½% blijft de groei stevig
  • Het aantal banen blijft flink toenemen. Daardoor daalt de werkloosheid verder naar het lage peil van de vorige hoogconjunctuur: rond 3½% van de beroepsbevolking
  • De inflatie neemt in 2018 licht toe door oplopende loon¬stijgingen en meer huurstijging. In 2019 valt de inflatie fors hoger uit doordat het lage btw-tarief wordt verhoogd
Ned-economie-in-zicht-mrt18-2.pdf (781 KB)
Download

Samenvatting:

Nederlandse economie draait op volle toeren

De economie draait op volle toeren. Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (BBP) met 3¼% toe en voor dit jaar verwachten we een vergelijkbaar cijfer. De economie profiteerde vorig jaar van de groeiversnelling van de wereldhandel. Daardoor kon de Nederlandse uitvoer harder stijgen dan in het voorgaande jaar. Daarnaast lieten ook de binnenlandse bestedingen meer groei zien, vooral de investeringen.
Het gunstige beeld houdt aan. De wereldhandel groeit nog sterk en bovendien voert de Nederlandse overheid haar bestedingen extra op. Daardoor kan het BBP dit jaar opnieuw met zo’n 3¼% toenemen. Het nog altijd heel positieve beeld van de stemmingsindicatoren wijst erop dat de economie in de eerste maanden van het jaar nog hard groeide. We hebben onze ramingen voor de groei verhoogd.

ABN AMRO’s Nieuwe prognoses voor de Nederlandse economie