FX Weekly – Het borrelt onder de oppervlakte

door: Georgette Boele

In deze publicatie: EUR/USD is niet zo saai als het lijkt. Het borrelt onder de oppervlakte en de neerwaartse druk wordt alleen maar groter. We verwachten dat EUR/USD onder 1,20 zal dalen in de komende weken.

EUR/USD is niet zo saai als het lijkt

De bewegingen in EUR/USD lijken saai maar het borrelt onder de oppervlakte. Ten eerste houden speculatieve beleggers gezamenlijk nog steeds zeer grote net-long euro posities aan in de verwachting dat EUR/USD verder omhoog gaat. Deze trend is op dit moment echter verre van overtuigend. De eerste reflex van beleggers is om te kopen op de ‘relatief lage’ huidige niveaus om klaar te zijn voor weer een beweging richting de 1,25. Maar een stijging boven 1,2350 lijkt al moeilijk te zijn. Zodra beleggers zien dat EUR/USD moeite heeft om te stijgen, hebben ze de neiging om winst te nemen net boven het huidige niveau. Mocht EUR/USD dit gewenste niveau niet halen, dan verlagen ze het niveau om EUR/USD te verkopen tot het moment dat het geduld op is; dan verkopen ze EUR/USD tegen de geldende marktprijs. Dit laatste zal zorgen voor een versnelling van de daling in EUR/USD. Wanneer zal dit plaatsvinden? Het ziet ernaar uit dat het niet meer zo lang zal duren. Als EUR/USD onder 1,2165 zakt, is het eerstvolgende niveau 1,2092 waarna een duikeling onder 1,20 volgt.

Zwakte van het pond en de Zweedse kroon steunen de euro

Ten tweede dempen de stijgingen in EUR/GBP en EUR/SEK de daling in EUR/USD. Het pond staat onder druk door de moeilijke onderhandelingen tussen de EU en het VK over Brexit. Daarnaast ligt premier Theresa May zwaar onder vuur in het VK. Ook de Zweedse kroon heeft het zwaar te verduren. Eind vorige week lieten de notulen van de beleidsvergadering van de Zweedse centrale bank van 13 februari doorschemeren dat de eerste renteverhoging mogelijk later zal plaatsvinden dan medio 2018. Dit en zwakkere BBP- en omzetcijfers van de detailhandel hebben de kroon onder zware druk gezet. EUR/SEK is gestegen tot boven 10 en het ziet er naar uit dat er voorlopig nog geen einde komt aan deze verzwakking van de kroon. Een verslechtering van het sentiment onder beleggers is doorgaans ook negatief voor de kroon.

Verslechtering stemming onder beleggers steunt dollar en Japanse yen

Ten derde lijken beleggers nerveuzer te worden over mogelijk extra renteverhogingen door de Fed dit jaar. Het commentaar van de nieuwe Fed-voorzitter Jerome Powell wordt nauwgezet gevolgd. Tot nu toe zijn beleggers van mening dat hij iets  verkrappings-gezinder is dan zijn voorganger. Dit heeft gezorgd voor een verslechtering van de stemming onder beleggers. In de huidige omgeving profiteren de dollar en de Japanse yen hiervan.

Meer duidelijkheid over eerste renteverhoging ECB?

Ten vierde denken we dat de ECB duidelijker gaat communiceren hoe lang de periode is tussen het stopzetten van de haar netto aankopen en de eerste renteverhoging. De markt verwacht de eerste renteverhoging in het eerste kwartaal van 2019. Wij verwachten deze stap pas in de tweede helft van dat jaar. We denken dat vroeg of laat het besef zal doordringen bij beleggers dat ze te snel (in 2019) een renteverhoging verwachten. Het uitprijzen van deze renteverhoging in het eerste kwartaal van 2019 zal extra neerwaartse druk geven op EUR/USD.

In het kort komt het erop neer dat we denken dat in de komende weken en maanden EUR/USD onder de 1,20 en richting de 1,15 zal dalen.