Energietransitie: laat de zon schijnen

door: Farah Abi Morshed , Hans van Cleef

Deze publicatie schetst een beeld van de ontluikende ontwikkeling van zonne-energie in Nederland. Die ontwikkeling zal de komende periode naar verwachting doorzetten van een groeimarkt richting volwassenheid. Dat betekent dat een substantiële bijdrage aan het totale energieverbruik geleverd wordt. Dat kan als:

  1. haalbaarheidsstudies de realisatiegraad van projecten verhogen,
  2. subsidies efficiënt worden gebruikt,
  3. elektriciteitsnetten op de veranderlijkheid van hernieuwbare energie worden ingericht,
  4. subsidies blijven voortbestaan, niet alleen om de groei van hernieuwbare energie te bevorderen, maar vooral om de integratie ervan in de infrastructuur te ondersteunen,
  5. maatschappelijk draagvlak en samenwerking op alle overheidsniveaus de weg vrijmaken voor haar verdere groei en tot slot
  6. hogere CO2-prijzen en een stringent ontmoedigingsbeleid een hoge CO2-uitstoot tegengaan.

Het complete rapport:

Energiemonitor-Laat-de-zon-schijnen.pdf (787 KB)
Download