Cacaoprijs op hoogste niveau sinds anderhalf jaar

door: Nadia Menkveld

De cacaoprijs is flink gestegen de afgelopen maand en is de grootste stijger voor de tropische grondstoffen. De stijging is te danken aan de verwachting dat dit seizoen de oogst lager uit zal vallen dan vorig seizoen. De prijs van suiker is gedaald en blijft voorlopig nog laag. Ook de prijs van koffie is afgenomen, maar ABN AMRO verwacht dat bedrijven aan het einde van het jaar hun voorraden gaan aanvullen en dat geeft de koffieprijs opwaartse druk.

De ICCO  (International Cocoa Organisation) verwacht dat de productie van cacao dit jaar zal uitkomen op 4,6 miljoen ton; dat is een daling van 2,3% ten opzichte van vorig seizoen.  En dat terwijl de verwachting is dat de verwerking van cacaobonen met 2% zal toenemen en uit zal komen op 4,4 miljoen ton. Concreet betekent dit een overschot van 105 duizend ton. Nog steeds een surplus, maar een stuk lager dan vorig jaar (300 duizend ton).

Het overschot neemt dus af en dat stuwt de prijs. Hoe ver de prijs nog kan stijgen is met name afhankelijk van het weer in West-Afrika.  De jaarlijkse droogteperiode is ten einde. Deze maand zal de regen terug moeten komen om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid en de kwaliteit van de cacaobonen op niveau blijft. Tot nu toe is het gebrek aan regen ongunstig geweest voor de gewassen: de kwaliteit is beneden peil en dat zorgt ervoor dat er meer bonen nodig zijn per 100 gram cacao, dan vorig jaar toen de kwaliteit van de cacaobonen goed was.

Ondanks dat er zorgen zijn om de kwaliteit van cacaobonen, blijven de cacaoverwerkingsfabrieken op volle toeren draaien. In Europa namen de cacaomalingen eind vorig jaar met 4,4% toe en in Azië  met 4%.  De stijging van de verwerking in 2017 komt door de lage prijs van cacaobonen vorig jaar.  De ICCO verwacht een stijging van de malingen met 4% dit jaar wereldwijd.

Het lagere tekort zorgde voor een omslag in sentiment in de cacaomarkt. Daardoor steeg de prijs van cacao vorige week boven de 2500 USD/Mt, een toename van 33% sinds het begin van dit jaar. ABN AMRO denkt dat de prijs te ver is doorgeschoten en dat er een correctie zal plaatsvinden; eind 2018 zal de cacaoprijs naar verwachting op 2300 USD/Mt uit zal komen.

 

De prijs van suiker zakte vorige week even onder de 13 USDc/lb en ligt daarmee flink onder het lange termijn gemiddelde van  circa 17 USDc/lb.  De wereldwijde suikerproductie zal naar verwachting van de ISO (International Sugar Organization) toenemen met 6% en voor een overschot van 5,1 mln zorgen. Dit betekent dat de suikerprijs voorlopig onder druk blijft staan.

De stijging van 6% is te danken aan een stijging van de suikerproductie in  China, EU en Thailand, maar de grootste bijdrage wordt geleverd door India. De gunstige weersomstandigheden in India zorgen naar verwachting voor een recordoogst en voor veel ruimte in de suikermarkt. De verwachting is dat niet alleen in het huidige seizoen, maar waarschijnlijk ook in het volgende seizoen de oogst ruim voldoende zal zijn.

De ISMA (Indian Sugar Mills Association) verwacht een output van 26,1 miljoen ton dit jaar, maar die verwachting zal naar boven bijgesteld worden nu het er naar uitziet dat de oogst in de staat Maharashtra zal verdubbelen.

De productie in India is hoog en dat baart de overheid zorgen, want de lage prijs zorgt voor onrust bij de boeren.  De overheid onderneemt verschillende acties om die zorgen te verlichten. Zo worden de exportbeperkingen op suiker naar verwachting opgeheven, maar dat zal niet voldoende zijn om de export te laten groeien  want op de gehele wereldmarkt is er een overschot.

Verlichting kan komen uit Brazilië waar er wordt overgegaan naar het gebruik van rietsuiker voor ethanol.  De lagere prijs van suiker maakt rietsuiker aantrekkelijk voor de productie van ethanol. Dit zorgt voor een stijging van de rietsuiker met als bestemming ethanol, waardoor er minder beschikbaar is voor de productie van suiker. Dit betekent dat er vanuit Brazilië minder suiker op de markt komt.  De vraag is of dit voldoende is om de suikerprijs omhoog te stuwen. ABN AMRO verwacht dat dit niet het geval zal zijn en dat de suikerprijs zich dit jaar vlak zal bewegen.

De prijs van Arabica-koffie is de afgelopen drie maanden met 5% gedaald en staat nu op 123 USDc/lb De lagere prijs is het gevolg van hogere exportcijfers in februari vanuit Vietnam en zicht op een recordoogst in het nieuwe seizoen vanuit Brazilië.

Het seizoen 2017/2018 is een off-seizoen voor Arabica-koffie. Dat betekent dat de koffieplanten minder bonen dragen en de oogst lager ligt dan in een on-seizoen.  Dit twee jaarlijks patroon is terug te zien in de productie van Arabica, maar ook in de prijzen van deze koffiesoort.  De productie van Arabica-koffie lag in 2017/2018 ongeveer 3% lager dan in het vorig seizoen. En hoewel de productie van Robusta-koffie nog wel steeg was het niet voldoende om aan de eveneens gestegen vraag te voldoen. In het huidige seizoen (2017/2018) is er dus sprake van een tekort.

Daar gaat verandering in komen in het komende seizoen (2018/2019). De CONAB, de agentschap verantwoordelijk voor de voedselvoorziening in Brazilië, verwacht een recordoogst uit dit land. Door het gunstige weer dragen de koffieplanten veel bonen en dat belooft een hogere koffieoogst aan het einde van dit jaar.  De CONAB verwacht dat dat de productie van Arabica-koffie in Brazilië zal toenemen tot circa 55 mln 60 kg balen tegenover 51 mln 60 kg balen. De markt verwacht een nog hogere productie vanuit Brazilië en dat heeft de afgelopen maanden voor druk op de prijzen gezorgd.

Ondanks de hogere productie in het volgende seizoen verwacht ABN AMRO dat de prijs van Arabica-koffie in 2018 zal stijgen. Dit jaar zullen de voorraden aangevuld moeten worden en dat zorgt voor een toename van de vraag naar koffie.