Visie op rente en euro – Monetair beleid blijft voorlopig ruim

door: Aline Schuiling

Visie ongewijzigd

  • De korte rente blijft ook in 2019 nog negatief
  • De lange rente en euro zijn de laatste weken vrij fors gestegen
  • We denken dat financiële markten té sterk zijn vooruitgelopen op het naderende einde aan het super-stimulerende beleid van de ECB
2018-02-visie.pdf (86 KB)
Download

Kwantitatieve verruiming in 2018 nog niet voorbij

Eind oktober heeft de ECB bekendgemaakt dat ze in ieder geval tot en met september 2018 doorgaat met het opkopen van obligaties. Wel is het maandelijkse aankoopbedrag[1] in januari gehalveerd naar EUR 30 mld. Onlangs benadrukte ECB-president Mario Draghi dat nog steeds een ruime mate van stimulering nodig is. Dit omdat de binnenlandse (opwaartse) druk op de prijzen nog steeds gematigd is en er nog geen overtuigende tekenen zijn van een opwaartse trend.

De ECB kwam in december met nieuwe ramingen voor de economische groei en inflatie; nu ook voor 2020. Terwijl de ECB duidelijk positiever is over de economische groei in 2018 en 2019, voorziet zij voor 2020 een inflatie van nog altijd slechts 1,7%, ondanks het heel ruime monetair beleid. Volgens Draghi is dat cijfer nog niet voldoende dichtbij de ECB-doelstelling van bijna 2%.

Bovendien had Draghi in oktober al aangegeven dat de Bank na september niet ineens zal stoppen met het opkopen van obligaties. Mede vanwege de nieuwe ramingen gaan wij ervan uit dat de ECB er dan een aantal maanden voor zal uittrekken om haar obligatieopkopen terug te brengen naar nul. Verder denken we dat de ECB de depositorente pas in tweede helft van 2019 (waarschijnlijk september) voor het eerst zal verhogen, met 10 basis­punten. In december kan een tweede stap volgen, waar­mee de depositorente dan uitkomt op -0,2% (nu nog: -0,4%).

De één- en driemaands-Euriborrentes blijven daarom in 2019 negatief. Wel zullen ze in de tweede jaarhelft iets oplopen.

Lange rente naar boven doorgeschoten

De lange rente is de afgelopen weken fors gestegen. Dat kwam onder andere doordat financiële markten zijn vooruitgelopen op het naderende einde aan het super-stimulerende beleid van de ECB. Marktpartijen zien al enige kans op een eerste renteverhoging in de eerste helft van 2019. Gezien de aanhoudend lage inflatie en de vooruitzichten van een slechts zeer geleidelijke stijging van de kerninflatie (1,0% in januari) denken wij dat dit té vroeg is. Bovendien vormt de gestegen wisselkoers van de euro een neerwaarts risico voor de inflatie.

 

We verwachten daarom dat de rentes op staats­obligaties op de korte termijn weer iets kunnen dalen. Pas later dit jaar verwachten we dan weer een stijging, als de ECB meer duidelijkheid gaat verschaffen over de beëindiging van haar obligatieaankopen. Bovendien lijkt de Amerikaanse Fed de rente verder te gaan verhogen. Dit kan ook de Duitse (en Nederlandse) tienjaarsrente opdrijven.

Onze prognose voor de Nederlandse tienjaarsrente is dat deze stijgt naar 0,8 à 0,9% eind 2018 (van 0,5% eind 2017). In 2019 zal de rente waarschijnlijk licht verder oplopen.

Euro in 2018 niet sterker – wel weer in 2019

De euro is de afgelopen weken ook flink in waarde gestegen ten opzichte van de dollar. De koers steeg zelfs tot wat boven de USD 1,24  per euro, het hoogste niveau sinds eind 2014.

We denken dat ook de euro wat naar boven is doorgeschoten en op de korte termijn weer wat zal dalen. In 2019 kan de euro weer sterker worden omdat de rente­verschillen tussen de VS en de eurozone naar verwachting afnemen, als de ECB in navolging van de Amerikaanse Fed dan waarschijnlijk de rente gaat verhogen.

 

[1] De ECB heeft het over netto-opkopen van obligaties. Het eigenlijke (bruto-) opkoopbedrag is hoger. De afgeloste hoofdsommen van de door de ECB gekochte obligaties worden namelijk herbelegd.