IT-branche sterkste groeier binnen TMT-sector

door: Kasper Buiting

De Nederlandse economie blijft sterk groeien en de TMT-sector profiteert. Het zijn met name de IT-bedrijven die sterke groei laten zien, maar ook de tv-contentbedrijven zitten in de lift. De sector kent echter grote verschillen en branches als uitgevers en drukkerijen hebben het lastig.

Meer informatie is te vinden in de Stand van TMT:

Stand-van-tmt-februari-2018.pdf (1 MB)
Download

Gunstig economisch klimaat

Het economische klimaat is gunstig voor de TMT-sector. De Nederlandse economie groeide in 2017 met 3,2% en in 2018 zal het BBP toenemen met 2,9%. De belangrijkste economische indicatoren zijn ook positief. Het producentenvertrouwen en consumentenvertrouwen zijn groot, bezettingsgraad in de industrie is hoog, de export trekt verder aan en het aantal banen en vacatures blijft stijgen.

Steeds minder belemmeringen in de sector, maar tekort aan arbeidskrachten blijft een probleem

Ondernemers in de sector ervaren minder belemmeringen voor hun bedrijfsvoering. Wel blijft het tekort aan arbeidskrachten een groot probleem. Meer dan een vijfde van de ondernemers heeft hier veel last van. Het ondernemersvertrouwen in de sector is iets gedaald, maar met 13,3 nog steeds op een hoog niveau.

IT-branche is de stuwende kracht; uitgevers, drukkerijen en telecom in de min

De branche van IT-bedrijven, de grootste binnen TMT, blijft sterk groeien. Voortgaande digitalisering en een gunstig economisch klimaat zijn hier debet aan. Ook de groothandel in ICT en de TV-contentbedrijven profiteren van de economische hoogconjunctuur. Er zijn echter ook branches die het zwaar hebben. Uitgevers, drukkerijen en telecom zullen ook komend jaar omzetkrimp laten zien.