Ramingen voor economie VS verhoogd

door: Bill Diviney

Bestedingsdrift van regering en bedrijfsinvesteringen geven bbp-groei dit jaar en volgende jaar een extra impuls

Vorige week is de Bipartisan Budget Act, het begrotingsakkoord tussen Republikeinen en Democraten, goedgekeurd. Op grond van dit akkoord verhogen we onze groeiraming voor de Amerikaanse bbp voor zowel 2018 als 2019. De goedgekeurde begroting bevat namelijk onverwacht forse verhogingen van zowel de defensie-uitgaven als de niet-militaire uitgaven (zie hieronder). Deze uitgaven zullen waarschijnlijk grotendeels eind dit jaar en volgend jaar worden gerealiseerd.

Onze raming voor de groei van de Amerikaanse economie verhogen we voor 2018 met 0,3 procentpunt tot 3,0% en voor 2019 met 0,4 procentpunt tot 2,7%. Hiermee zitten we boven de consensus van respectievelijk 2,7% en 2,3% (dit is nu gelijk aan onze vorige ramingen). In ons basisscenario hebben we, naast de budgettaire expansie, ook een sterkere investeringsgroei verwerkt. Voorlopende indicatoren zoals de ISM-index wijzen ook in deze richting. Mocht onze raming van 3,0% voor 2018 uitkomen, dan is dit de sterkste groei in de VS sinds 2005.

Onze visie dat de inflatie dit jaar gematigd blijft, laten we ongewijzigd, maar de betere vooruitzichten, de versnellende loongroei en de oplopende inflatieverwachtingen zijn voor ons reden om onze visie op de renteverhogingscyclus van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) wel bij te stellen. We gaan nu uit van drie renteverhogingen dit jaar, gevolgd door nog eens twee rentestappen volgend jaar. De bovengrens van de bandbreedte voor het belangrijkste beleidstarief, de federal funds rate, zal in juni 2019 zijn gestegen tot 2,75%.

Het risico voor deze voorspelling schuilt in de loongroei. Mocht deze versnellen tot de eerdere recordhoogte van circa 3,5% in 2007/2008 en de arbeidsmarkt oververhit dreigen te raken, dan behoort een extra rentestapverhoging in het vierde kwartaal van dit jaar tot de mogelijkheden.

Begrotingsakkoord VS duidt op verhoogde uitgifte van Treasuries

De Bipartisan Budget Act impliceert een fors hoger begrotingstekort. Volgens onze ramingen stijgt het tekort in dit begrotingsjaar, dat loopt tot en met het derde kwartaal, tot 3,7% van het bbp en in het volgende begrotingsjaar tot 5,3% van het bbp. Deze stijging komt waarschijnlijk grotendeels volgend jaar tot stand.

De uitgavenplafonds worden dit jaar al aanzienlijk opgetrokken, maar het duurt even voordat het extra geld wordt uitgekeerd. Het onafhankelijke Congressional Budget Office (CBO) heeft berekend dat ten opzichte van het basisscenario de uitgaven dit begrotingsjaar met USD 41 miljard toenemen en volgend begrotingsjaar met USD 161 miljard. Deze schattingen van het CBO hebben we verwerkt in onze voorspellingen. We gaan nu ervan uit dat de nominale overheidsgaven dit kalenderjaar stijgen met 4,8% en volgend jaar met 8,0%.

De budgettaire expansie (inclusief de eerder aangekondigde belastingverlagingen) bedraagt in totaal 1,2% van het (nominale) BBP in het basisscenario van het CBO voor 2018 en 1,6% voor 2019. Dit betekent dat de Amerikaanse schatkist dienovereenkomstig meer staatsleningen (Treasuries) moet uitgeven dan eerder werd aangenomen.