Nederlandse economie blijft sterk presteren

door: Philip Bokeloh

In de afgelopen tien jaar is de Nederlandse economie niet zo hard gegroeid als vorig jaar: het BBP steeg in 2017 met 3,1%, na een groei van 2,2% in 2016. In het vierde kwartaal nam het BBP toe met 0,8% k-o-k en 2,9% j-o-j. De BBP-groei kende een breed draagvlak; alle componenten droegen hieraan bij. De externe sector in het bijzonder deed het goed. Gesteund door de krachtige economische bedrijvigheid in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, steeg de uitvoer van machines en chemische producten snel. De bedrijfsinvesteringen zaten ook in de lift. Het sentiment in de industriesector is onlangs tot recordhoogte gestegen. Dit kwam tot uitdrukking in de toegenomen investeringen in machines. Daarnaast gaf de verbetering van de woning- en vastgoedmarkt de investeringen in de bouw een stevige impuls. Dankzij de toegenomen investeringsactiviteit is de werkgelegenheid verbeterd. In het vierde kwartaal kwamen er per saldo 57.000 banen bij. De arbeidsmarkt werd relatief krap. De werkloosheid daalde naar 4,4%, het laagste niveau sinds 2009. De verbeterde arbeidsmarkt bood steun aan de particuliere consumptie. Huishoudens gaven vorig jaar 1,8% meer uit dan in 2016, vooral aan kleding, meubels en elektrische apparaten.