Logistiek moet nu kansen grijpen om voor te sorteren op schone stadsdistributie

door: Bart Banning

Vandaag heeft ABN AMRO een nieuw sectorrapport over het thema Stadsdistributie gepubliceerd. Ik start hierbij met een blik op de toekomst. Hierin schets ik twee scenario’s van de stad anno 2025. Vervolgens ga ik terug naar de dag van vandaag. Welke stappen zijn cruciaal geweest in de wijze waarop verschillende partijen (gemeenten, verladers, logistiek dienstveleners) dit thema hebben opgepakt. Ook een marktconsultatie mag niet ontbreken. Samen met Logistiek.nl hebben we een kleine 200 direct betrokkenen een aantal vragen voorgelegd. De onderzoeks-resultaten zijn opgenomen in het rapport. Afsluitend leest u mijn persoonlijke visie op de next steps. Ik benoem hierbij onder meer het belang van ‘het Eco system Stadsdistributie’. Succesvol innoveren vanuit een gezamenlijk gedragen visie leidt tot een versnelling van de schone stadsdistributie. Met vriendelijke groet.

Bart Banning.

  • Verstedelijking en economische groei zetten succesvolle aanpak schone stadsdistributie op scherp
  • Kansrijke initiatieven voor slimme oplossingen verdienen bredere toepassing
  • Bundeling innovatiekracht en logistieke kennis maakt weg vrij naar schone stad

Verstedelijking leidt tot verstopping in Nederlandse binnensteden

Door de sterke economische groei zet de verstedelijking van Nederland sneller door dan verwacht: een steeds groter deel van de bevolking gaat in de stad wonen. Het gevolg is volgens ABN AMRO dat grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in versneld tempo verstopt dreigen te raken. Zo zal de verstedelijking leiden tot een flinke stijging van het vrachtvervoer, omdat retail- en horecabedrijven bevoorraad moeten worden. De logistiek rond bouwprojecten gaat zorgen voor een forse stijging van het bouwverkeer en ook de groei van online consumentenbestedingen en bijbehorende pakketdiensten gaat haar tol eisen. Door alle transportbewegingen die dit tot gevolg heeft, gaat de geluidsoverlast en luchtvervuiling bovendien sterk toenemen.

Logistieke sector moet werk maken van transitie naar schone stadsdistributie

Kansrijke initiatieven voor slimme stadsdistributie oplossingen verdienen volgens ABN AMRO een bredere toepassing. Om de steden leefbaar te houden, dient de logistieke sector met ketenpartners serieus werk te maken van de transitie naar een schone stadsdistributie. Er zijn kansrijke lokale initiatieven die de weg hiervoor vrijmaken. Een voorbeeld is de uitstootvrije winkelbevoorrading van binnensteden. Dit is mogelijk door het slim combineren van laad- en loslocaties of het creëren van ‘hubs’ aan de rand van de stad, waar goederen worden verzameld en met elektrische voertuigen naar de stad worden vervoerd. Een ander voorbeeld zijn bouwprojecten waarvan de logistieke operatie vanuit één centraal verzamelpunt wordt uitgevoerd. Met als resultaat een hogere efficiency, snellere oplevering én lagere CO2-uitstoot. ABN AMRO vindt dat dergelijke oplossingen in een versneld tempo navolging verdienen. Verladers, logistieke dienstverleners en brancheorganisaties zijn zich echter nog te weinig bewust van de urgentie hiervan. Dat blijkt uit onderzoek dat ABN AMRO en Logistiek.nl onder deze doelgroepen hebben verricht. Hoewel 87 procent vindt dat het goederenvervoer in de stad schoner en slimmer moet, stelt 61 procent dat de sector onvoldoende in actie komt om een reorganisatie van de stadsdistributie vorm te geven.

Bundeling innovatiekracht maakt weg vrij naar schonere stad

Alleen door de krachten in de keten en met lokale overheden te bundelen, kan de logistieke sector stappen zetten om de transformatie te realiseren. “Bundeling van innovatiekracht en logistieke kennis maakt de weg vrij naar een schonere stad. Alle spelers moeten hun gezamenlijke ambities hierbij als uitgangspunt nemen en zich laten inspireren door de ‘early adopters’ van een schone stadsdistributie”, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Digitalisering en nieuwe technologie – zoals robotisering en sensortechnologie, maar ook grootschalige implementatie van elektrisch vervoer- gaan helpen om dit in een hogere versnelling te brengen. Dit betekent dat je moet accepteren dat innovatie een kostprijs heeft en andere risico’s met zich meebrengt. Door deze kosten en risico’s vanuit een gezamenlijke ambitie met elkaar te delen, leiden kansrijke innovaties tot een succesvolle transitie. Alleen zo blijven de steden ook in de nabije toekomst leefbaar.”

Zero-emissies-stadsdistributie-is-toch-van-ons-allemaal.pdf (5 MB)
Download

Eerder hebben wij een tweetal interviews geplaatst met Herman Wagter http://abn.com/2nLplAs en Walther Ploos van Amstel http://abn.com/2E7yygH over dit thema.  Komende week volgt een derde afsluitend interview met mijn collega Jochem de Klein van ABN AMRO Lease.

 

Luister ook de podcast van BNR vanochtend naar aanleiding van het rapport  http://bit.ly/2sLlw3l