Koperprijs blijft achter

door: Casper Burgering

De koperprijs bleef in januari achter ten opzichte van de andere basismetalen. De prijs heeft in de eerste weken van dit jaar terrein verloren, terwijl de andere basismetalen – aluminium, nikkel en zink – de opwaartse prijstrend hebben vastgehouden. Eind 2017 bereikte de koperprijs nog een record, geholpen door de zwakkere dollar en de stabieler geworden economische koers van China. Dat beeld is nu veranderd. De dollar is werd begin januari sterker en dat zorgt ervoor dat koper in regio’s zonder dollar duurder werd. Maar dat is niet het complete verhaal.

Voorraden van koper

De kopervoorraad in de opslaghuizen van de Londen Metal Exchange (LME) liet in 2017 een zeer volatiel patroon zien. Over heel 2017 nam de voorraad met 35% af. Maar in januari 2018 nemen de voorraden plotsklaps sterk toe: in amper een maand stijgen de LME-voorraden met 23%. De zogenaamde ‘on-warrant’ kopervoorraden – voorraden die niet bestemd zijn voor levering uit de magazijnen en beschikbaar zijn voor investeerders – namen met 28% toe. Dat vertelt ons dat de beschikbaarheid van koper momenteel goed is. Weinig partijen in de markt maken zich daar dan ook zorgen om op dit moment. Dat zorgde ervoor dat de koperprijs en de premies voor directe levering uit de magazijnen daalden.

Maar dit soort bokkensprongen in de LME-voorraden komen vaker voor gedurende het jaar. Feitelijk zegt het weinig. Het fundamentele beeld is veel interessanter om te analyseren en te vertalen naar toekomstige prijstrends. En dat fundamentele beeld zegt ons dat dit jaar zal eindigen in een tekort: de vraag naar koper zal de geproduceerde hoeveelheid overstijgen. We krijgen dit kwartaal nog te maken met aanbodverstoringen, zoals potentiële stakingen bij mijnen in Chili en mijnsluitingen. En de vraag naar koper blijft gunstig. Niet alleen vanuit de grootste eindgebruikers (bouw, automotive) maar ook door het striktere importbeleid van China ten aanzien van koperschroot. Dat stimuleert de vraag naar geraffineerd koper.

Chinese import van koperschroot

Eind 2017 nam de Chinese import van koperschroot flink af. In november en december daalde de koperschrootimport met respectievelijk 17% en 21%. Hier ligt strikter milieubeleid van de Chinese overheid aan ten grondslag. China wil de invoer van afval flink beperken, omdat de verwerking daarvan een energie-intensief proces is. Dit gaat leiden tot meer tekorten in de kopermarkt en meer import van geraffineerd koper.

Terug naar afgelopen maand. Voor mij als metaalanalist begon het jaar goed. Ik doe mee aan de Metal Bulletin Analist Price Expectations. De ‘APEX’ is een competitie waarbij metaalanalisten van banken en adviesbureaus uit de hele wereld per kwartaal hun voorspellingen afgeven aan Metal Bulletin. Per kwartaal en eens per jaar maakt het blad de kwartaalwinnaar en de winnaar over het gehele jaar bekend. In de eerste week van januari kreeg ik te horen dat ik derde was geworden in de categorie overall base metals over het vierde kwartaal van 2017. En een week later kwam het heugelijke bericht dat ik de beste metaalprijsvoorspeller bleek te zijn geweest over heel 2017.

Erg leuk nieuws dus om 2018 mee te beginnen. Maar voor dit jaar moet ik het maar weer zien waar te maken. Want ook hier geldt: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst; zeker in de volatiele wereld van de basismetalen.