FX Weekly – Dollar weer uit de gratie

door: Georgette Boele

in deze publicatie: De Amerikaanse dollar is weer uit de gratie, omdat beleggers het niet eens zijn met het beleid in de VS. De langetermijntrend van de dollar is negatief, maar een herstel zou mogelijk moeten zijn. Ramingen voor de yen naar boven bijgesteld.

180216-FX-Weekly.pdf (51 KB)
Download

Dollar weer uit de gratie

Deze week was de dollar volkomen uit de gratie. Dat kwam ten eerste doordat beleggers somberder zijn geworden over voor de dollar fundamentele ontwikkelingen. Het begrotingstekort in de VS neemt toe door de aangekondigde begrotingsmaatregelen terwijl de Amerikaanse economie het niet nodig heeft. Beleggers zijn het kortom niet eens met het beleid dat in Amerika gevoerd wordt. Ten tweede lijkt de inflatiedruk toe te nemen terwijl de laatste detailhandelscijfers tegenvielen. Wij verwachten geen sterke stijging van de inflatie omdat we een hogere productiviteit voorzien. Beleggers zijn echter een andere mening toegedaan. Ten derde blijft het Amerikaanse politieke klimaat onzeker. Ten vierde is het beleggerssentiment ten aanzien van de dollar zo negatief dat elke mogelijkheid en elk nieuws wordt aangegrepen om de dollar van de hand te doen. Tot slot is de langetermijntrend van de dollar negatief.

We stemmen in met een groot deel van deze argumentatie. Wij zijn wel nog steeds van mening dat de dollar te hard onderuit is gegaan en dat het onwaarschijnlijk is dat de dollar gedurende een lange periode in één rechte lijn daalt. Met andere woorden: er is geen twijfel dat de vooruitzichten op lange termijn voor de dollar negatief zijn. Men zou echter verwachten dat  aanzienlijk herstel toch mogelijk is, voornamelijk omdat zo goed als alle normale verbanden tussen de financiële markten momenteel verbroken zijn. Een voorbeeld: het renteverschil tussen staatsobligaties in Duitsland en de VS signaleert dat EUR/USD te ver naar boven is doorgeschoten. Verder zou de dollar veel hoger moeten staan als je de Amerikaanse reële rente in ogenschouw neemt. We verwachten kortom nog steeds een herstel van de dollar ondanks dat de stemming zo negatief is.

Nieuwe voorspellingen voor de yen

Iets anders dat volledig uit zijn verband is gerukt, is de relatie tussen USD/JPY en het renteverschil tussen tienjarige Amerikaanse en Japanse staatsobligaties. Normaal gesproken gaan deze hand in hand. Dus als het renteverschil groter wordt, stijgt USD/JPY. Sinds begin van dit jaar is dat niet meer het geval. Dit komt doordat de valutamarkten vooruitlopen op een mogelijke aanpassing van het monetaire beleid van de Japanse centrale bank volgend jaar. Het negatieve dollar sentiment heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Daar komt bij dat de yen zwaar ondergewaardeerd is. Beleggers hebben grote net-short posities in deze valuta. We denken dat deze afgebouwd zullen worden in de loop van dit jaar. Dit zal zorgen voor een opwaarts effect op de yen vooral ten opzichte van de euro. We hebben onze eindejaarsramingen aangepast. Onze nieuwe eindejaarsraming van USD/JPY is 110 (was 115) en voor EUR/JPY 127 (was 132).