FX Weekly – Afgenomen optimisme over euro

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Na de sterke stijging van EUR/USD is het nu pas op de plaats. Dit zou beleggers nerveus kunnen maken. We hebben onze voorspellingen voor USD/CNY aangepast. We verwachten geen grote verzwakking van de yuan.

180222-FX-Weekly.pdf (231 KB)
Download

Afgenomen optimisme over EUR/USD

De afgelopen weken is de EUR/USD een paar keer boven 1,25 gestegen. Elke poging om boven dit niveau te blijven, mislukte echter. Daarnaast lijkt het erop dat beleggers in de bandbreedte van 1,22 tot 1,23 wat EUR/USD inslaan om te profiteren van opnieuw een mogelijke stijging van EUR/USD richting 1,25. Als gevolg van dit gedrag van beleggers daalt EUR/USD op dit moment mondjesmaat. De notulen van de vergadering van de Fed van eind januari lieten een positief beeld zien van de Amerikaanse economie. De Fed zal zeer waarschijnlijk in maart de rente verhogen. Er komt echter een moment dat beleggers zich realiseren dat het opwaarts potentieel van de EUR/USD afneemt en dan ze zullen ze sneller hun long euro posities van de hand doen. Een daling van EUR/USD onder de wijde brandbreedte van 1,2092-1,2206 zal beleggers zeer nerveus maken en zorgen voor het versneld van de hand doen van de long posities in de euro.

Zal de PBoC nu een flinke yuanverzwakking toestaan?

Nee. Sinds begin 2017 is de Chinese yuan met bijna 9% geapprecieerd ten opzichte van de dollar. USD/CNY daalde van 6,95 naar 6,2525 (stijging van de Chinese yuan). Daarmee is de Chinese munt weer terug op het niveau van augustus 2015. De USD/CNY staat nu op 6,36. Deze beweging vond plaats tegen de achtergrond van algehele dollarzwakte: op een handelsgewogen basis verzwakte de dollar in dezelfde periode met 11%. Kennelijk vond de PBoC een versterking van de yuan tot beneden 6,30 te ver gaan. Sindsdien is de yuan weer iets verzwakt en USD/CNY iets gestegen. Tegen deze achtergrond hebben we onze USD/CNY voorspelling voor eind 2018 verlaagd naar 6,50 (was 6,65) en voor eind 2019 naar 6,70 (was 6,80). De Chinese beleidsmakers lijken een sterkere yuan te tolereren, vooral als de dollar in algemene zin zwak is. Bovendien verwachten we dit jaar een geleidelijke afkoeling van de economie, ook al deed de economie het vorig jaar iets beter dan verwacht. Daarnaast verwachten we een bescheiden herstel van de dollar (we denken dat beleggers momenteel te negatief zijn op de dollar), maar het is onwaarschijnlijk dat de beleidsmakers een flinke verzwakking van de yuan zullen tolereren. Al met al verwachten we een geringe verzwakking van de yuan ten opzichte van de dollar (zie China Focus – Blaffen wordt bijten in Jaar van de Hond).