Aantal faillissementen op weg naar de bodem

door: Madeline Buijs , Theo de Kort , Sonny Duijn , Nadia Menkveld , Casper Burgering , Kasper Buiting

De gunstige economische vooruitzichten hebben een positief effect op het aantal faillissementen in Nederland. In 2017 was er sprake van een daling van 25 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en het aantal ligt 61 procent lager dan in het piekjaar 2013. Het aantal eenmanszaken dat in 2017 failliet ging, ligt op een historisch laag niveau, Echter, eenmanszaken zijn steeds vaker zzp’ers. Als zzp’ers stoppen met hun bedrijf, gebeurt dit vaker via een opheffing zonder dat sprake is van een faillissement. ABN AMRO verwacht dat door de aanhoudende economische groei de daling van het aantal faillissementen in 2018 doorzet en tussen de 5 en 10 procent zal bedragen.

 

Minder faillissementen in landbouw en detailhandel, in tegenstelling tot food en TMT

Er zijn duidelijke verschillen tussen sectoren. In 2017 springen vooral de agrarische sector (-34 procent), detailhandel (-33 procent) en leisure (-26 procent) er ten opzichte van 2016 uit. De vooruitzichten voor 2018 in de detailhandel zijn – met een verwachte daling van 10 procent – het meest gunstig. In de agrarische sector verwacht ABN AMRO in 2018 een stabilisatie en een volumegroei van één procent. De sterke daling van het aantal faillissementen in de leisure komt vooral voort uit een flinke omzetgroei van hotels en restaurants, gesteund door een stijging van het aantal buitenlandse toeristen. In 2018 gaat ABN AMRO uit van een stabilisatie van het aantal faillissementen voor de leisure sector. De enige sectoren waar het aantal faillissementen vorig jaar toenam, zijn food (+14 procent) en TMT (+4 procent). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat meer eenmanszaken failliet gingen in de voedingsmiddelenindustrie. Als de cijfers hiervoor worden gecorrigeerd, blijkt dat het aantal faillissementen stabiliseert. Ook voor 2018 wordt een stabilisering verwacht.

Mogelijke onzekerheden in de toekomst

Op de langere termijn zijn er twee risico’s die de ontwikkeling van het aantal faillissementen kunnen beïnvloeden. Voor exportgeoriënteerde sectoren is Brexit een risico. Voor bedrijven in de industrie en de transportsector kan Brexit vanaf 2019 een risico vormen wanneer zij veel zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast kan op de langere termijn ook een renteverhoging een rol gaan spelen. Bij een renteverhoging kunnen bedrijven met een zwakke financiële positie in de problemen komen als een financiering duurder uitpakt. ABN AMRO verwacht echter dat de rente pas in de loop van 2019 licht kan gaan stijgen.

De analyse per sector is hieronder te lezen:

Update-faillissementen-februari-2018.pdf (832 KB)
Download