Visie op rente en euro – Lage rentes in 2018 en 2019

door: Nico Klene

Visie ongewijzigd

  • De korte rente blijft ook in 2019 nog negatief
  • De lange rente blijft voorlopig laag en kan later dit jaar en in 2019 iets oplopen
  • De euro is dit jaar vrij stabiel ten opzichte van de dollar en kan in 2019 weer wat sterker worden
2018-01-visie.pdf (173 KB)
Download

Kwantitatieve verruiming in 2018 nog niet voorbij

Eind oktober heeft de ECB bekendgemaakt dat ze tot en met september 2018 doorgaat met het opkopen van obligaties. Wel wordt het maandelijkse aankoopbedrag in januari gehalveerd naar EUR 30 mld. Bij de persconferentie in december benadrukte ECB-president Mario Draghi dat nog steeds een ruime mate van stimulering nodig is. Dit omdat de binnenlandse (opwaartse) druk op de prijzen nog steeds gematigd is en er nog geen overtuigende tekenen zijn van een opwaartse trend.

De ECB kwam vorige maand met nieuwe ramingen voor de economische groei en inflatie; nu ook voor 2020. Terwijl de ECB duidelijk positiever is over de economische groei in 2018 en 2019, voorziet zij voor 2020 een inflatie van nog altijd slechts 1,7%, ondanks het heel ruime monetair beleid. Volgens Draghi is dat cijfer nog niet voldoende dichtbij de ECB-doelstelling van bijna 2%.

Draghi had in oktober al aangegeven dat de Bank na september niet ineens zal stoppen met het opkopen van obligaties. Mede vanwege de nieuwe ramingen gaan wij ervan uit dat de ECB er dan zes maanden voor zal uittrekken om haar obligatieopkopen terug te brengen naar nul (na september drie maanden EUR 20 mld en dan drie maanden EUR 10 mld). Verder denken we dat de ECB de depositorente pas in september 2019 voor het eerst zal verhogen, met 10 basis¬punten. In december kan een tweede stap volgen, waar-mee de depositorente dan uitkomt op -0,2% (nu nog: -0,4%).

De één- en driemaands-Euriborrentes blijven daarom in 2019 negatief. Wel zullen ze in de tweede jaarhelft iets oplopen.

Lange rente later in 2018 weer omhoog

De lange rente is in 2017 amper gestegen. Dat kwam vooral door de aanhoudend lage kerninflatie in de eurozone (ca. 1%). In het tweede halfjaar is de rente zelfs iets gedaald.

We verwachten dat in de loop van dit jaar de rentes op staats-obligaties weer iets gaan stijgen, omdat de ECB haar stimulering vermindert en het economische klimaat verder verbetert. Bovendien lijkt de Amerikaanse Fed de rente verder te gaan verhogen. Dit kan ook de Duitse (en Nederlandse) tienjaarsrente opdrijven. Maar de nog altijd lage kerninflatie in de eurozone en de slechts heel langzame beëindiging van het zeer ruime monetair beleid remmen die stijging wat af.

Onze prognose voor de Nederlandse tienjaarsrente is dat deze stijgt naar 0,8 à 0,9% eind 2018 (van 0,5% eind 2017). De opwaartse druk op de rente doet zich vooral voor in het tweede halfjaar als de ECB meer duidelijkheid gaat verschaffen over de beëindiging van haar obligatieaankopen. In 2019 zal de rente waarschijnlijk licht verder oplopen.

Euro in 2018 niet sterker – wel weer in 2019

De euro is in 2017 duidelijk in waarde gestegen ten opzichte van de dollar. Bij het eind van het jaar was de koers USD 1,20 per euro, een niveau dat overigens ook eind augustus – begin september al even was bereikt.

We denken dat de euro in 2018 niet verder stijgt. Zo gaan wij ervan uit dat de Amerikaanse Fed de rente dit jaar tweemaal gaat verhogen. De financiële markten gaan echter uit van één rentestap. Tegelijkertijd blijft het beleid in de eurozone voor-lopig ruim (ruimer dan we eerder dachten). Ook denken we dat de dynamiek van de groei in de VS nog wat sterker is dan in de eurozone. De euro kan dit jaar zelfs wat in waarde dalen.

In 2019 kan de euro weer sterker worden omdat de rente-verschillen tussen de VS en de eurozone naar verwachting afnemen. De ECB gaat dan waarschijnlijk de rente verhogen.