Robot brengt zorg naar een hoger niveau

door: Selma van der Graaf

Marco wordt geopereerd. Niet de chirurg, maar een operatierobot zal zich straks over hem buigen om een nieuwe nier bij hem te plaatsen. Een operatierobot werkt sneller en preciezer dan een chirurg. Science fiction? Lees hier hoe de zorgsector verandert.

 

Onze samenleving verandert ingrijpend als gevolg van technologische innovaties zoals robotisering, digitalisering, kunstmatige intelligentie en internet of things. Ook in de zorg gaat dit met de dag sneller. De sensoren in onze smartphone meten van alles en er zijn ontelbaar veel apps beschikbaar. Zo kan men bijvoorbeeld met behulp van een app oefeningen doen die de fysiotherapeut heeft voorgeschreven.  Door deze innovaties verschuiven de verwachtingen van de patiënt: zij zijn mondiger en stellen hogere eisen.

Eerste micro-operatie met robot

Robotica, kunstmatige intelligentie en toenemende automatisering zijn grote technologische trends. De verwachting is dat robots straks niet meer weg te denken zijn. Dat dit geen science fiction is, laat het Maastricht UMC zien. Daar is vorige maand voor het eerst een micro-operatie met een robot uitgevoerd bij een patiënte die na borstkanker last had van lymfe-oedeem. Maastricht UMC loopt wereldwijd voorop als het gaat om het ontwikkelen van robotgestuurde chirurgie. En de ontwikkelingen gaan nog veel verder. Voorspellers verwachten dat we in minder dan tien jaar inwendig chirurgische operaties zullen doen met behulp van nano-robots (microscopisch kleine apparaatjes) die wij in ons lichaam innemen. Deze nano-robots kunnen dan de beschadigingen in ons lichaam herstellen.

Zorgrobots

Zorgrobots kunnen de bestaande zorg goed aanvullen en maatschappelijke voordelen opleveren. Zo kunnen robots de thuiszorg en de huisartsen ontlasten, door noodzakelijke zorg (bijvoorbeeld voor demente ouderen) van hen over te nemen.

Big data

Veel apparaten zoals smartphones, horloges, computers en iPads zijn uitgerust met sensoren. Ze zijn daarom verbonden via het internet (internet of things), kunnen data analyseren en gegevens uitwisselen. In alle data die zorginstellingen verzamelen, kunnen algoritmen nieuwe verbanden ontdekken. Dit leidt tot betere zorg en gezondere samenleving. Dat helpt artsen om onder andere ziekten in een vroeg stadium te identificeren of de behandeling beter af te stemmen op de specifieke kenmerken van de patiënt.

Kunstmatige intelligentie

Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen ‘slimme’ apparaten zelfstandig beslissingen nemen op basis van de data die zij ontvangen. Computers, machines en apparaten lossen daardoor steeds meer problemen zelfstandig op. Hun intelligentie groeit naarmate ze meer problemen oplossen: ze zijn ‘zelflerend’. Een intelligente computer neemt nauwkeuriger waar: de kwaliteit van diagnoses en operaties gaat daardoor omhoog. Deze samenwerking tussen mens en computer is een groot voordeel voor artsen. Er is ook een keerzijde. Wat als wij die computers, machines en apparaten niet meer in toom kunnen houden?  Omdat er meer (medische) apparaten via het internet verbonden zijn, kan een cyberattack grote gevolgen hebben. Cyber security is dus van groot belang.

eHealth en mHealth

eHealth-technologie (online zorgverlening) draagt bij aan een goede preventie en diagnose van ziekten. Dit vermindert de werkdruk en verbetert de zorg. Bij mHealth gaat dit via mobiele apparaten, zoals smartphones, iPads en stappentellers. Een mooi voorbeeld is ‘Hartwacht’-app, die hartpatiënten 24 uur per dag op afstand monitort. Cardiologie Centra Nederland en FocusCura ontwikkelden deze Europese primeur, en brachten de zorg zo dichter bij de patiënt.

Investeringsvraagstukken

Het is belangrijk dat investeerders, beleidsmakers en (zorg)ondernemers een strategie ontwikkelen over hoe met de digitale transformatie om te gaan. Door de eerdergenoemde innovaties is een nieuwe kijk op het managen van zorg nodig. Deze innovaties kunnen de zorgkosten verminderen, omdat de focus verschuift naar preventie. Dit is nodig omdat de vraag naar zorg stijgt, maar de kosten niet in dezelfde mate mee kunnen stijgen. Er verschuift meer dure zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn.

Wat betekenen deze trends voor financieringsvraagstukken? Wij kijken niet alleen naar de financiële analyse (de cijfers); de mens achter de (zorg)ondernemer is voor ons net zo belangrijk. Hoe onderscheiden zij zich met hun praktijk? Wat is hun visie? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Wat is de impact daarvan op het verdienmodel? Om succesvol in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen moeten ondernemers wendbaar en innovatief zijn. Wij vinden het belangrijk dat u als zorgondernemer blijft inzetten op automatisering, innovatie en samenwerking.

 

Sectorspecialist Winston Texel is gespecialiseerd in de eerste- en anderhalvelijnszorg. Hij volgt de trends en ontwikkelingen in de zorgsector en beschikt over specifieke expertise op het gebied van zorginnovatie (winston.texel@nl.abnamro.com).

 

 

 


Dit artikel verscheen 11 januari op de website van Medisch Ondernemen