Hoogconjunctuur stuwt dienstensector

door: Kasper Buiting

De Nederlandse economie blijft groeien en de zakelijke dienstverlening, als smeerolie van de Nederlandse economie, groeit verder mee.  De vraag naar de ondersteunende diensten van de sector blijft groot. Het zijn vooral de uitzendbranche, organisatie-adviesbureaus en de schoonmaakbranche die het meest profiteren van het gunstige economische klimaat, maar ook de rechtskundige dienstverlening, accountancy en de beveiligingsbranche blijven groeien.

Meer informatie is te vinden in de Stand van de Zakelijke Dienstverlening:

stand-van-zdv-januari-2018-1.pdf (1 MB)
Download

Uitstekend economisch klimaat

Het economisch klimaat blijft uitstekend voor de zakelijke dienstverlening. Na de sterke groei van 3,2% in 2017, zal de economie dit jaar met 2,9% groeien. In 2019 neemt de groei iets af tot 2,0%. Ook de belangrijkste economische indicatoren staan nog stevig in het groen: zowel het consumentenvertrouwen als het producentenvertrouwen zijn groot, de bezettingsgraad in de industrie is hoog en het aantal vacatures blijft stijgen.

Weinig belemmeringen, maar personeelstekort wordt steeds meer gevoeld

Het gunstige economische klimaat zorgt voor veel vertrouwen bij de ondernemers in de zakelijke dienstverlening. De indicator staat met 17,0 op een zeer hoog niveau. De ondernemers in de sector geven aan weinig belemmeringen in hun bedrijfsvoering te ervaren. Waar men wel steeds meer last van krijgt, is het tekort aan arbeidskrachten.

Omzetgroei over de gehele breedte

Alle deelbranches zagen hun omzet toenemen in 2017 en wij verwachten dat ze ook dit en komend jaar blijven groeien. De uitzendbureaus (6%), organisatie-adviesbureaus (6%) en de branche van schoonmaakbedrijven (5%) groeien het sterkst in 2018.