FX Weekly – Euro: goede start geen garantie voor sterke finish

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De euro is het jaar goed begonnen. De positieve stemming van 2017 zette nog even door terwijl lagere liquiditeit op de valutamarkten de beweging versterkte. Wij verwachten dat de sterke euro van tijdelijke aard is en dat beleggers winst nemen op hun net-long euro posities.  De ECB zal verwachtingen over een eerder einde van het aankoopprogramma en/of eerdere renteverhoging temperen. Dit zal de euro iets onder druk zetten. Daarnaast zijn conjuncturele ontwikkelingen positief voor de dollar.

180105-FX-Weekly.pdf (249 KB)
Download

Inleiding

Op 1 december publiceerden wij onze valutavooruitzichten voor 2018, waaronder het rapport ‘Euro’s resilience to be tested’ . De dagen erna steeg de dollar door optimisme over het Amerikaanse belastingplan en een verruimingsgezinde ECB. Sinds 18 december is EUR/USD geapprecieerd omdat het renteverschil tussen Amerikaanse en Duitse staatsobligaties kleiner is geworden. De afgelopen dagen hebben ECB- functionarissen aangegeven dat het aankoopprogramma na september waarschijnlijk niet verlengd wordt. Als gevolg hiervan zijn rendementen op Duitse staatsobligaties gestegen en dit heeft de euro een duw in de rug gegeven. Daar komt bij dat het renteverschil tussen beide landen, gecorrigeerd voor inflatie, zich ook in het voordeel van de euro heeft ontwikkeld.

Een goede start van het jaar, maar voorzichtigheid is geboden

In het prille begin van 2018 is EUR/USD gestegen naar 1,2089, dichtbij het hoogtepunt van 2017 van 1,2092. We denken dat dit niveau van tijdelijke aard is. De appreciatie van de euro komt op een moment dat de liquiditeit op de financiële markten lager is dan normaal. Als beleggers weer terugkomen van vakantie kunnen de vooruitzichten er heel anders uit zien. Denk bijvoorbeeld aan begin vorig jaar, toen de opmars van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro niet leek te stoppen. EUR/USD daalde tot een dieptepunt van 1,0342 op 3 januari 2017– een niveau dat na 2003 niet meer was voorgekomen. Sinds 3 januari 2017 is de dollar gedeprecieerd. We denken dat nu de omgekeerde situatie aan de hand is en dat er snel een einde zal komen aan de stijging van de euro.

De speculatieve net-long euro posities zijn nog steeds extreem groot. Dit kan een tijdje aanhouden maar er is veel nieuws dat positief is voor de euro nodig om het optimisme in stand te houden. Als dit niet het geval is, zullen beleggers waarschijnlijk winst nemen en de euro zal dan dalen.

Een aanleiding voor winstneming op net-long euro posities kan het ECB-beleid zijn. De financiële markten lijken van mening te zijn dat de ECB meer verkrappinsgezind zal worden. Er is hoop dat de ECB het aankoopprogramma na september volledig stopt en dat de eerste renteverhoging begin 2019 zal plaatsvinden. ECB-President Draghi heeft echter gesuggereerd dat het aankoopprogramma niet abrupt stopt en dat een periode van uitfasering zal volgen. Ondanks dat het aankoopprogramma waarschijnlijk niet verlengd zal worden na september, is een volledige stop dus ook niet waarschijnlijk. Verder zal de renteverhoging door de ECB mogelijk pas in de tweede helft van 2019 plaatsvinden. De ECB zal kortom waarschijnlijk verwachtingen over een eerder einde van het aankoopprogramma en/of eerdere renteverhoging temperen. Dit zal neerwaartse druk op de euro veroorzaken.

Daar komt bij dat we verwachten dat de positieve conjuncturele ontwikkeling in de VS nog wat krachtiger zal zijn dan in de eurozone en dat de Fed doorgaat met het langzaam verhogen van de beleidsrente. Op dit moment hebben de financiële markten twee renteverhogingen voor 2018 ingeprijsd (ook ons basisscenario) maar de kans op meer renteverhogingen is groter dan die op minder. Dit maakt de dollar aantrekkelijker.

Alles bij elkaar verwachten we een herstel van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro omdat de ECB waarschijnlijk marktverwachtingen gaat temperen, de conjuncturele ontwikkeling in de VS sterk blijkt en de Fed waarschijnlijk doorgaat met het verhogen van de beleidsrente in een omgeving waarin speculatieve net-long euro posities enorm groot zijn. We verwachten echter geen scherpe daling van EUR/USD in 2018. De langetermijntrend blijft een sterker wordende euro maar deze trend zal in 2018 serieus op de proef worden gesteld.