FX Weekly – ECB en BoJ aan zet

door: Georgette Boele

In deze publicatie: ECB beleidsfunctionarissen hebben geprobeerd de euro te verzwakken maar zonder succes, ook omdat er dollarzwakte heerst. Wij verwachten dat ECB President Draghi er als nog in zal slagen renteverwachtingen en de euro omlaag te krijgen. Het is ook taak voor de Japanse centrale bank om verwachtingen over mogelijke verandering van beleid te ontkrachten.

180119-FX-Weekly.pdf (154 KB)
Download

De druk op de ECB wordt opgevoerd…

Deze week zijn ECB-functionarissen een campagne begonnen om eurosterkte te temperen. In het kort komt het erop neer dat ze vinden dat de euro te hard is gestegen tegen een mandje van valuta’s en dat deze sterkte niet overeenkomt met economische fundamenten. Dit commentaar heeft de euro iets onder druk gezet. Het effect was echter relatief klein en tegenover de Amerikaanse dollar tijdelijk van aard. Volgende week komt de ECB bijeen, om te beslissen over het monetaire beleid. De hogere euro zal een drukkend effect hebben op inflatie die al ver onder het streefniveau ligt. We verwachten dat ECB President Draghi duidelijk zal aangeven dat de verwachtingen van een eerste renteverhoging in maart 2019 niet realistisch zijn en dat als gevolg hiervan de euro zal dalen. Mocht commentaar van President Draghi niet uitgesproken genoeg zijn om een correctie in de euro te veroorzaken dan zullen financiële markten dit zien als bevestiging dat de ECB een sterkere euro accepteert. Hierdoor kan EUR/USD snel richting 1.25 stijgen.

…ook door zwakte in de Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollar was opnieuw uit de gratie deze week. Er speelt op dit moment een aantal factoren. Ten eerste, er zijn geruchten dat Chinese en Japanse investeerders liever beleggen in Europese staatsobligaties vanwege de sterke euro en het positieve renteverschil tussen de rente van tien-en tweejarige staatsobligaties (in Amerika is dit verschil kleiner). Dit zou een opwaarts effect hebben op rente van Amerikaanse staatsobligaties. Ten tweede ligt de dollar onder druk door de mogelijke sluiting van de overheid als er vannacht geen akkoord wordt bereikt over de tijdelijke begroting. Doorgaans drukt politieke onzekerheid in de VS op de dollar en dat is nu niet anders.

Bank of Japan is ook aan zet

De rente op Japanse staatsobligaties ligt net onder de 0.1% en daarmee staat ze op het hoogste niveau sinds juli vorig jaar. Verder is USD/JPY op het laagste niveau sinds half september 2017. Volgende week komt de Japanse centrale bank bijeen om te beslissen over het monetaire beleid. We verwachten geen wijzigingen in het beleid. Maar het wordt wel zaak dat de Japanse centrale bank de markt duidelijk maakt dat het yieldcurve beleid voorlopig nog zal worden voortgezet. Mocht de communicatie over dit yieldcurve beleid voor meerdere interpretaties vatbaar zijn dan zullen rente op Japanse staatsobligaties waarschijnlijk boven de 0.1% stijgen en zal USD/JPY onder de 110 duiken. Dit is niet ons basisscenario.