Visie op rente en euro – Tijdelijk eind opwaartse trend euro

door: Nico Klene

Visie op euro-dollar gewijzigd

  • Aan de opwaartse trend van de euro komt voorlopig een eind. We hebben onze raming flink verlaagd
  • Maar in 2019 kan de eurokoers weer omhoog

De rentevisie is nagenoeg ongewijzigd

  • De raming voor de lange rente is echter wat verlaagd
  • De ECB gaat in ieder geval tot en met september door met obligatie­aankopen; daarna wordt het aankoopbedrag in stappen verlaagd
2017-12-visie-1.pdf (171 KB)
Download

Kwantitatieve verruiming door ECB gaat nog tijd door

Eind november heeft de ECB bekendgemaakt  dat ze haar opkoopprogramma van obligaties heeft verlengd met negen maanden, dus tot en met september 2018. Wel gaat zij het maandelijkse bedrag van de aankopen[1] in januari halveren.

Na september komt aan het beleid van kwantitatieve verruiming  nog geen (onmiddellijk) einde. ECB-president Draghi heeft gezegd dat de Bank dan niet ineens zal stoppen met het opkopen van obligaties. Het opkoopprogramma loopt dus nog door tot bijna eind 2018 en misschien zelfs nog wat langer.

Bovendien gaf Draghi aan dat de ECB zo nodig de omvang en/of de duur van het opkoopprogramma kan uitbreiden.

Eerste renteverhoging pas in tweede helft 2019

Belangrijk is verder dat de ECB heeft herhaald dat de beleids­rente tot ruim voorbij de periode van de obligatieaankopen op het huidige niveau zal blijven. Mogelijk zal zij de rente pas in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst verhogen. Voor het einde van het jaar kan dan een tweede rentestap volgen.

De één- en driemaands-Euriborrentes zullen dan ook tot voorbij 2018 rond de huidige negatieve niveaus blijven liggen. In de tweede helft van 2019 kunnen deze rentes wat oplopen, maar ze blijven negatief.

Raming lange rente verlaagd

Na het ECB-besluit (26-11) is de lange rente een paar weken wat gedaald. Daarna liep de rente weer iets op, maar eind november was de tienjaarsrente nog altijd lager dan voor de rentevergadering van de ECB. Waarschijnlijk heeft deze lagere rente te maken met de verwachting dat de ECB de beleidsrente later gaat verhogen dan eerder was aangenomen. Voor ons was dat aanleiding om onze ramingen voor de tienjaarsrente wat te verlagen.

Dat neemt niet weg dat de lange rente in de loop van 2018 naar onze verwachting wel zal oplopen. De economie groeit immers stevig door en geleidelijk zal de inflatoire druk wat toenemen.

Voorlopig eind aan opwaartse trend euro

We hebben onze raming voor de euro-dollarkoers verlaagd: we houden nu voor 2018 rekening met een licht herstel van de Amerikaanse dollar. Dit ondanks het feit dat de euro in november weer iets is opgeveerd. De aanpassing van onze raming heeft vooral te maken met de verwachte afwijkende renteontwikkelingen in de eurozone en de VS.

De financiële markten gaan ervan uit dat de Fed de beleids­rente – na de verhoging deze maand – in 2018 nog één keer zal verhogen. Wij denken echter dat de Fed de rente in 2018 tweemaal zal verhogen. (Bedenk daarbij dat de eerste rente­verhoging van de ECB vermoedelijk pas in de zomer van 2019 zal zijn; dat is later dan we in oktober nog dachten.) Verder verwachten we dat de economische groei in de VS in 2018 duidelijk hoger zal zijn dan dit jaar. Ook in de eurozone kan de groei wat hoger uitvallen, maar minder dan in de VS. Terwijl we onze raming voor de lange rente voor de eurozone wat hebben verlaagd, hebben we die voor de VS juist iets verhoogd. De dollar kan daarom wat sterker worden.

We gaan nu uit van een koers van USD 1,15 per euro eind volgend jaar (was: USD 1,30)[2]. Als in 2019 de ECB de rente gaat verhogen, kan de euro weer gaan stijgen.

[1] De ECB heeft het over netto-opkopen van obligaties. Het eigenlijke (bruto-) opkoopbedrag is hoger. De afgeloste hoofdsommen van de door de ECB gekochte obligaties worden namelijk herbelegd.
[2] Zie voor een uitgebreidere toelichting de FX Weekly van 1 december