Succesvol re-integreren na kanker

door: Anja van Balen

Samen met haar partners heeft  ABN AMRO een Health Impact Bond gelanceerd. Het doel? Re-integratie van medewerkers met kanker bevorderen, uitval op de arbeidsmarkt verlagen en het levensgeluk verhogen.

Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die de diagnose kanker heeft gekregen. Een ziekte die een enorme invloed heeft op de persoon zelf, het gezin, de familie en ook op het werk. Het goede nieuws is dat de behandeling van kanker steeds effectiever wordt. Daardoor wordt kanker vaker een chronische ziekte en hebben mensen die ermee geconfronteerd zijn dikwijls nog een hele carrière voor de boeg.

Helaas gaat het hier vaak fout. Was een werkgever aanvankelijk heel begripvol, nu moet er een ander gesprek gevoerd worden. Moeten er aanpassingen worden gedaan in het takenpakket of de werktijden? Hoe gaan collega’s om met de terugkeer? De praktijk leert dat dit lastig is. Daardoor zitten veel mensen die geconfronteerd zijn met kanker onnodig lang thuis. Erger nog, na herstel verliest 25 procent van deze medewerkers toch nog hun baan.

Dit kan en moet beter, dachten verschillende wetenschappers en organisaties, waaronder ABN AMRO. Om de begeleiding naar werk van medewerkers met kanker te verbeteren, is de Health Impact Bond Kanker en Werk bedacht.

De nieuwe aanpak

Zodra een medewerker met kanker zich bij de bedrijfsarts meldt, krijgt hij/zij een integraal begeleidingstraject aangeboden. Bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en een coach werken daarin samen. Zij begeleiden de medewerker gedurende de verschillende fases van het ziekteproces. Ook de werkgever wordt hierbij betrokken. Het vernieuwende van deze aanpak is dat er verschillende bewezen effectieve interventies worden gecombineerd en dat de hele keten vooraf afspraken maakt hoe de medewerker zo goed mogelijk kan worden begeleid.

De regie op de interventie ligt bij ArboNed. Zij leveren ook de bedrijfsartsen en de bedrijfsmaatschappelijk werkers. De coaches komen van Re-turn, een landelijk opererende organisatie die gespecialiseerd is om medewerkers met kanker te helpen het werkende leven weer op te pakken.

De Health Impact Bond

Als het lukt om mensen met kanker beter te begeleiden terug naar werk, heeft dit veel voordelen. Allereerst voor de werknemer zelf: werk betekent inkomen, houvast en sociale contacten. Maar ook voor de werkgever is het belangrijk om een betrokken en gemotiveerde werknemer te behouden. Daarnaast scheelt het de gemeenschap veel geld als waardevolle werknemers niet aan de kant blijven staan. Ook de verzuimverzekeraar heeft er baat bij dat het herstel succesvol verloopt.

Verzuimverzekeraar De Amersfoortse werkt dan ook graag mee aan een zo goed mogelijk herstel. In deze Health Impact Bond hebben zij afgesproken voor resultaat te betalen: een beter verloop van de herstelperiode en minder dagen verzuim. Ze betalen dus niet voor de interventie zelf. De meerkosten ten opzichte van de reguliere interventie worden betaald door maatschappelijk investeerders, in dit geval de Start Foundation en het ABN AMRO Social Impact Fund.

ArboNed en Re-turn gaan met 140 medewerkers aan de slag. 70 andere verzekerden bij De Amersfoortse krijgen de reguliere begeleiding aanboden. TNO en Tilburg University gaan beide groepen twee jaar lang volgen. De onderzoekers bepalen in hoeverre de medewerkers die de nieuwe aanpak krijgen aangeboden, beter re-integreren dan de mensen met de reguliere aanpak. Daarbij wordt niet alleen het aantal verzuimdagen gemeten, maar ook wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven.

Het gemeten effect van de interventie wordt vertaald naar een financiële besparing voor De Amersfoortse. Uit deze besparing betaalt De Amersfoortse de investeerders uit. De hoogte van dit bedrag hangt dus af van de positieve impact op de doelgroep. Als de interventie niet succesvol is, zijn de investeerders hun geld kwijt.

Het voordeel van deze aanpak

Uiteraard is het gunstig voor De Amersfoortse dat ze alleen voor resultaat betalen. Maar dat is niet het belangrijkste element aan deze Health Impact Bond. We hopen dat de nieuwe manier van werken voor iedereen voordelig uitpakt. Als we dit kunnen aantonen, is de impact niet alleen dat 140 medewerkers beter zijn gere-integreerd. Het uiteindelijke doel is dat elke werkgever en verzuimverzekeraar de interventie standaard aanbieden aan hun werknemers of verzekerden die met kanker te maken krijgen.

Betrokkenheid ABN AMRO

ABN AMRO is sinds de start in 2014 betrokken bij dit project. Wij hebben ervaring met het opzetten van meerdere Social Impact Bonds. Die ervaring hebben we ingezet om deze Health Impact Bond te structureren en daar investeerders bij te zoeken; een samenwerkingsverbond. Door onze financiële kennis in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, maken we samen met onze partners het verschil.

Meer informatie kunt u vinden in de factsheet hieronder. Als u contact met ons wil opnemen kan dit via socialimpactbonds@nl.abnamro.com

factsheet-kanker-en-werk.pdf (372 KB)
Download

Deze column verscheen eerder in ZorgVisie