Prijzen voor industriële metalen stijgen verder in 2018

door: Casper Burgering

Wat was het een goede start van 2017. In de laatste weken van 2016 was het nog vooral ‘doom-andgloom’, maar begin 2017 kantelde het sentiment bijna 180 graden. In de eerste paar weken van 2017 steeg het aantal zogenoemde ‘long’ posities van investeringsfondsen en kregen investeerders weer meer vertrouwen. En die houding hielden we goeddeels vast in de rest van 2017, uiteraard met de nodige volatiliteit. De prijzen in industriële metaalmarkten stegen: basismetalen met gemiddeld bijna 20% en de mondiale staalprijs met 10%.

Voor grootste deel kan de prijstrend in 2017 worden toegeschreven aan de economische ontwikkelingen in China. Daar ligt het zwaartepunt van de vraag naar basismetalen. En in economisch opzicht was de stemming in China buitengewoon goed gedurende 2017. De inkoopmanagersindices voor de verwerkende industrie stonden weer eens hoog, de industriële productie en de detailhandelsverkopen herstelde, de onroerendgoedsector en de handelscijfers lieten groei zien. Eind 2017 nemen de zorgen over China plots weer toe en dalen de prijzen licht.

Bij de analyse van toekomstige prijzen houd ik altijd met drie pijlers rekening: fundamentele trends, conjuncturele bewegingen en externe factoren. De eerste – de vraag-aanbodbalans – is mijns inziens de meest relevante. Die gaan de langere termijn prijstrend bepalen. De prijsbewegingen op de korte termijn zullen vooral gevoed worden door de overige twee pijlers. Denk hierbij aan de rentestanden, het sentiment en de olie- en goudprijs. Maar speciale aandacht gaat natuurlijk uit naar één dominante factor: China. Ook in 2018. Het grote belang van China in industriële metaalmarkten zal ook komend jaar de markt zijn dynamiek geven. Met gemiddeld circa 50% in de mondiale consumptie en productie van industriële metalen is dat ook niet zo vreemd.

Ondanks dat de risico’s in China hoog zijn – denk aan de oververhitting van de huizenmarkt, economische groeivertraging en de schuldenproblematiek – denk ik dat de prijzen eind 2018 hoger zullen eindigen ten opzichte van 1 januari. Daar zijn vanuit de fundamentele basis – met vooral tekorten in basismetaalmarkten in 2018 – goede redenen voor. Ook de afzwakking van de dollar helpt een handje. De capaciteitsreducties in de staal- en aluminiumsector zorgen voor meer marktbalans en daarmee krijgen de prijzen ook de kans om verder te versterken.

Commodity-End-Of-Year-Special-December-2017_NL.pdf (510 KB)
Download