Hoge arbeidsproductiviteit Foodsector

door: Nadia Menkveld

De Nederlandse economie is harder gegroeid dan in eerste instantie werd verwacht. Deze groei is onder meer te danken aan de toegenomen wereldhandel. De Nederlandse export profiteert bovengemiddeld van de groei van de wereldhandel, doordat Nederland een aantrekkelijke handelspartner is. Nederland scoort dan ook goed in verschillende ranglijsten die de concurrentiekracht van landen met elkaar vergelijken.

“Nederland staat op de vijfde plek in de Word Competitiveness Scoreboard (IMD) en vierde op de Global Competitiveness Index (WEF).”

En ook de foodsector profiteert van deze goede uitgangspositie. De Nederlandse foodsector is namelijk een belangrijke speler in Europa en zet jaarlijks tussen de 60 en 70 miljard euro om. Ongeveer de helft van deze omzet wordt uit het buitenland gehaald. En met name de eurozone is een belangrijke afzetmarkt. Op deze afzetmarkt concurreert Nederland met de voedingsmiddelenindustrie uit landen als Duitsland, Frankrijk, maar ook Spanje en het VK.

Deze landen hebben allemaal een grotere foodsector, maar nergens in de eurozone is de arbeidsproductiviteit zo hoog als in Nederland. De hogere arbeidsproductiviteit hangt samen met de investeringen in machines en installaties, die de afgelopen jaren toenam. Daarnaast blijkt uit een rapport van de IFR (International Federation of Robotics) dat de robots die in gebruik zijn genomen in de voedingsmiddelenindustrie flink zijn toegenomen in 2016.

“Aantal in gebruik genomen robots in de foodsector is in 2016 verdubbeld.”

De voedingsmiddelenindustrie loopt hierin voorop en dat terwijl de sector een uitdagende omgeving is voor robotica; de strenge voedselveiligheid- en hygieneregels stellen extra eisen aan de robots. Maar het soort werkzaamheden waarvoor robots ingezet kunnen worden neemt door de technologische ontwikkelingen snel toe. Zo worden robots niet alleen ingezet voor het verpakken van voedingsmiddelen, maar ook voor pick and place werkzaamheden, snijden en schillen, logistiek en kwaliteitsinspectie.

Lees meer in de Stand van Food van deze maand.

Stand-van-Food-december.pdf (338 KB)
Download