Update Human Capital: Hoe haal ik toptalent binnen?

door: Han Mesters

Naar zingeving- en waardegedreven organisaties

Een paar jaar geleden veroorzaakte – de tot dan toe onbekende – Frederic Laloux een schok in de wereld van professionals die bezig zijn met het thema ‘Human Capital’. In zijn boek ‘Reinventing Organisations’ (2014), beschrijft Laloux de evolutie van menselijke organisatievormen:

  • van organisaties gebaseerd op controle
  • naar netwerken die uitgaan van zelfsturing met een evolutionair doel (purpose)

‘Zingeving’ is voor velen nog een moeilijk te duiden begrip. Inmiddels is wel duidelijk dat het een belangrijke rol speelt bij het aantrekken en behouden van (jong) talent. In dit rapport geven we meer duiding aan zingeving en beschrijven we vier ‘persona’s’ die ieder op een andere wijze ‘geraakt’ worden door zingeving. Vanuit arbeidsmarktcommunicatie gezien kunnen de vier persona’s het best benaderd worden op die wijze die het beste past bij hun persoonlijke drijfveren.

De verwachting is dat de huidige, krappe, arbeidsmarkt ook volgend jaar zal aanhouden. Een goede externe communicatie over de invulling van zingeving binnen een bedrijf kan in een dergelijke krappe arbeidsmarkt het verschil maken.

Antwoord nodig op kernvragen

Het lijkt dus dat er sprake is van een ‘zeitgeist’ die het voor bedrijven noodzakelijk maakt om vaart te maken met scherpere human capital-strategieën. Ze zullen antwoorden moeten vinden op de twee centrale vragen van deze tijd:

  • Waarom besta ik als bedrijf?
  • Hoe haal ik het beste uit mijn mensen?

Het is geen toeval dat deze twee vragen prominent naar voren komen in de bestuurskamers van grote zakelijke dienstverleners. In deze sector maken mensen uiteindelijk het verschil.

Bewustzijnsevolutie: van overleven naar zingeving

De zeitgeist die deze vragen in grote delen van de westerse wereld zo actueel maakt, is voor een belangrijk deel het gevolg van de bewustzijnsevolutie van medewerkers. In figuur 1 ziet u een Maslowachtig overzicht van de basisbehoeften van werknemers (1 t/m 3) en hun ontwikkelingsbehoeften (4 t/m 7). Binnen de zakelijke dienstverlening zien we de laatste jaren jonge werknemers binnenkomen die al in fase 5 of 6 zitten.

Fase 7 is het hoogst haalbare voor de werkende mens: binnen deze categorie worden werknemers sterk gedreven door purpose (zingeving). Zij willen een ‘legacy’ (erfenis) achterlaten voor toekomstige generaties en dienstbaar zijn aan de wereld. Creëer je als bedrijf een organisatiecultuur die fase 7 ondersteunt, dan zorg je voor een aantrekkelijke omgeving waar toptalent op afkomt, én blijft. Maar de realiteit is weerbarstiger: volgens Laloux worden zelfs moderne bedrijven als Google en Facebook nog steeds traditioneel aangestuurd, gedreven door winst.

Figuur 1. De evolutie van persoonlijk bewustzijn

Het rapport is hier te downloaden:

Hoe-haal-ik-toptalent-binnen.pdf (1 MB)
Download