FX Weekly – Nieuwe ramingen EUR/USD

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Na een sterk 2017 wordt 2018 moeilijker voor de euro door ontwikkelingen ten gunste van dollar en grote net-long euro posities. Onze nieuwe voorspelling voor eind 2018 voor EUR/USD is 1,15. In 2019 pakt EUR/USD de draad weer op, omdat de markten zich dan richten op een hogere ECB-rente en door een kleiner renteverschil tussen Duitse en Amerikaanse staatsobligaties. Onze prognose voor eind 2019 voor EUR/USD is 1,25.

171201-FX-Weekly.pdf (176 KB)
Download

In 2018 zal EUR/USD worden getest, maar de trend blijft positief voor euro

Deze week zijn onze nieuwe valutaramingen voor 2018 en 2019 uitgekomen. In dit rapport richten we ons voornamelijk op de nieuwe voorspellingen voor EUR/USD. De visies achter onze andere valutaramingen zijn te vinden op ABN AMRO insights.

In het kort komt het erop neer dat we een matig herstel verwachten van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro in 2018 om een aantal redenen. Ten eerste verwachten we dat de Fed doorgaat met het langzaam verhogen van de beleidsrente. Op dit moment hebben de financiële markten, naast een verhoging deze maand één extra renteverhoging voor 2018 ingeprijsd. Wij denken dat de Fed tweemaal de beleidsrente met 25bp. zal verhogen in 2018. Ten tweede verwachten we dat de positieve conjuncturele ontwikkeling in de VS nog wat krachtiger zal zijn dan in de eurozone. Ten derde zijn beleggers ervan overtuigd dat de euro zal stijgen, anders zouden ze de net-long posities in de euro al lang van de hand hebben gedaan.

We denken dat de verwachting van een duurdere euro in 2018 wordt getest en dat er momenten zullen zijn dat beleggers niet meer in een hogere euro geloven. In het kort komt het erop neer dat we verwachten dat EUR/USD in 2018 iets onder druk zal komen maar dat de positieve lange-termijntrend intact blijft. De aanpassing van 1,30 naar 1,15 eind 2018 is een grote. Het is echter niet een signaal dat we nu negatief zijn over EUR/USD. We denken alleen dat positieve factoren voor de Amerikaanse dollar en zeer grote net-long posities in de euro een stijging van EUR/USD in 2018 tijdelijk in de weg zullen staan.

…en in 2019 pakt EUR/USD de draad weer op

Voor 2019 zijn we wel weer positief over de EUR/USD. Dit komt doordat de financiële markten zich gaan richten op de verhoging van de depositorente van de ECB van -0,4% naar -0,2% in de tweede helft van dat jaar. Verder zullen deze markten zich gaan instellen op mogelijke verdere renteverhogingen door de ECB. Daarnaast zal het renteverschil tussen Amerikaanse en Duitse staatsobligaties krimpen. Dit komt doordat in onze prognose het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties zal stabiliseren en zelfs iets dalen terwijl de rente op tienjarige Duitse staatsobligaties een beetje zal stijgen. In het kort komt het erop neer dat we de verdere appreciatie van de euro niet langer zien gebeuren in 2018 maar in 2019. Onze prognose voor EUR/USD eind 2019 is 1,25.