FX Weekly – Dollar in de lift

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Dollar in de lift en het pond doet het ook goed. Volgende week zijn de Fed en de ECB aan zet.

171208-FX-Weekly.pdf (214 KB)
Download

Dollar in de lift

De Amerikaanse dollar is deze week populair, niet alleen ten opzichte van de belangrijkste valuta’s maar ook tegenover een groot aantal valuta’s van opkomende landen. Dit komt doordat de korte rente in de VS iets is opgelopen. De rendementen op tweejarige staatsobligaties zijn ongeveer 4 bp. gestegen. Daarnaast is er voortgang geboekt met de belastinghervorming. Nu moeten beide huizen van het Congres de twee verschillende versies van de belastinghervorming bij elkaar voegen tot één voorstel. Daarna zal in beide huizen over dit uiteindelijke voorstel gestemd worden. Beleggers verwachten dat bedrijven een deel van hun winsten zullen repatriëren en dat dit de dollar sterker maakt. Daar komt nog bij dat er een tijdelijk akkoord is over het schuldenplafond in de VS. Dit voorkomt dat de overheid op 9 december niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Dit akkoord geldt slechts tot 22 december. Met andere woorden: er moet voor 22 december overeenstemming zijn op een aantal belangrijke gebieden zoals uitgaven en wetgeving. Alles bij elkaar zat de dollar deze week in de lift.

Het pond doet het ook goed

Het pond heeft het deze week ook goed gedaan. Aan het begin van de week was er nog onzekerheid of de EU en het VK een akkoord zouden bereiken zodat Brexit- onderhandelingen gestart kunnen worden. Vanochtend werd bekend dat dit akkoord er is. Op de EU-top van 14 en 15 december zullen de Europese leiders waarschijnlijk het advies van de Europese Commissie onderschrijven dat er voldoende vooruitgang is geboekt om de Brexit-onderhandelingen te starten. Deze ontwikkelingen hebben het pond gesteund.

Fed en ECB aan zet volgende week

Volgende week beslissen de Fed en de ECB over hun monetair beleid. Van de Fed wordt verwacht dat ze de rente met 25 bp. zal verhogen; de ECB zal haar beleid ongewijzigd laten. De markt heeft vooral aandacht voor signalen over het toekomstige monetair beleid. De financiële markten hebben hun verwachtingen over de mogelijke renteverhogingen van de Fed in 2018 recent iets naar boven bijgesteld. Er zijn nu bijna twee renteverhogingen van elk 25 bp. voor 2018 ingeprijsd (wij verwachten ook twee stapjes van 25bp.). Ten aanzien van de ECB letten de financiële markten er vooral op of zij haar communicatie wijzigt over wat er zal gebeuren na september 2018 als het huidige opkoopprogramma afloopt. We denken dat EUR/USD de komende weken wat bewegelijk kan zijn door deze gebeurtenissen en door het ‘dunner’ worden van de liquiditeit naarmate het jaareinde dichterbij komt.