FX Weekly – Centrale banken in het middelpunt

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De ECB klonk verruimingsgezind en daardoor daalde de euro iets. Beleggers waren teleurgesteld over de Fed. Beleggers zijn te optimisch over mogelijke renteverhogingen door de Zwitserse centrale bank en dit zal de frank beïnvloeden. De Noorse centrale bank gaf aan dat de renteverhoging mogelijk eerder komt en dit was positief voor de kroon. Volgende week is de Zweedse centrale bank aan zet. Dit is de laatste FX weekly van 2017. We wensen onze lezers prettige kerstdagen en gelukkig Nieuwjaar.

171214-FX-Weekly-1.pdf (185 KB)
Download

ECB klonk verruimingsgezind

De ECB klonk verruimingsgezind, mede omdat ze niet het beeld wilde creëren dat monetaire stimulering sneller kan afnemen dan de markt nu nog verwacht. Hierdoor daalde de euro iets. De euro zal waarschijnlijk verder verzwakken in de komende weken omdat het eind van het jaar nadert en beleggers een deel van hun net-long euro posities voor het jaareinde sluiten.

Teleurstellende Fed zorgt voor gematigde dollarzwakte

Deze week kwam de Fed bijeen om te beslissen over het monetaire beleid. Ze besloot om de rente met 25bp. te verhogen, conform wat verwacht was. Verder gaf ze aan dat ze waarschijnlijk de rente met drie stapjes van 25bp. zal verhogen in 2018. Voor de vergadering werd er veel gesproken over de mogelijkheid van vier rentestapjes van 25bp. in 2018. Dit ondanks het feit dat financiële markten nog steeds maar twee renteverhogingen van 25 bp. inprijzen voor 2018. De uitkomst was voor sommige beleggers wat teleurstellend. Daar komt bij dat twee beleidsmakers (Kashkari en  Evans) tegen de renteverhoging stemden. Deze heren zullen echter volgend jaar niet stemgerechtigd zijn. Alles bij elkaar zorgde de teleurstelling voor iets lagere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en een lagere dollar.

Zwitserse centrale bank blijft verruimingsgezind

De Zwitserse centrale bank liet het monetaire beleid ongemoeid. Haar doel blijft het stabiliseren van prijsontwikkelingen en het steunen van de economie. Ondanks dat de overwaardering van de frank verder is afgenomen, is ze van mening dat de frank nog duur is. Daardoor blijven de negatieve rente en de bereidheid om op valutamarkten te interveniëren van belang.  Met andere woorden: ze zal doorgaan met pogen te voorkomen dat de frank weer in waarde stijgt. Op dit moment verwachten de financiële markten dat de centrale bank de rente zal verhogen in het eerste kwartaal van 2019, vóór de ECB. We denken dat dit veel te optimistisch is omdat de Zwitserse centrale bank een sterke waardestijging van de frank wil voorkomen. We verwachten de eerste renteverhoging door de ECB in september 2019. En we voorzien geen renteverhogingen van de Zwitserse centrale bank in 2018 en 2019. Daarom zal de frank in waarde dalen in de komende twee jaar (zie ook deze special).

Norges Bank positief voor de Noorse kroon

Ook de Noorse centrale bank liet de beleidsrente onveranderd. Deze week verrasten inflatiecijfers voor november doordat ze lager waren dan verwacht en werd niet vermoed de centrale bank haar beleid zou aanpassen. De Norges Bank zei dat de inflatie waarschijnlijk onder 2,5% blijft in de komende jaren. Het momentum in de economie blijft positief en de zwakke kroon zal een opwaarts effect hebben op de inflatie, net als mogelijk hogere loongroei. Alles bij elkaar kwamen de centrale bankiers tot de conclusie dat een renteverhoging waarschijnlijk eerder komt dan ze voorspelden in september. Ze gaven nu aan dat de beleidsrente tot het najaar van 2018 op 0,5% blijft staan gevolgd door een licht hogere rente. Deze vooruitzichten waren een totale verrassing voor beleggers die een mogelijk renteverhoging hadden uitgeprijsd voor 2018 en 2019. De kroon steeg in waarde. In onze special op 1 december 2017 gaven we al aan dat de beleggers te negatief waren en dat de kroon waarschijnlijk goed zal presteren in 2018 en 2019 ten opzichte van de euro.

Geeft de Riksbank het startschot voor de stijging van de Zweedse kroon?

Deze week waren de Zweedse inflatiecijfers hoger dan verwacht en dit gaf de Zweedse kroon een duwtje in de rug. Volgende week beslist de Zweedse centrale bank (Riksbank) over het monetaire beleid. Beleggers zijn geïnteresseerd in de vraag of de centrale bank haar aankoopprogramma na het einde van 2017 voortzet en of ze nog steeds van plan is de rente halverwege 2018 te verhogen. Het zou niet de eerste keer zijn dat ze dit uitstelt. De Riksbank wil te allen tijde voorkomen dat de kroon sterk zal stijgen en dat daardoor de stijging van de inflatie zou kunnen afnemen. Wij zijn al een lange tijd van mening dat Zweedse economie een hogere beleidsrente nodig heeft maar de Riksbank is heel erg terughoudend (zie ook onze special over de Zweedse kroon).