China blijft metaalmarkten beroeren

door: Casper Burgering

China blijft verrassen. Het sentiment over de Chinese economie was in het eerste halfjaar van 2017 nog gunstig – mede dankzij beter dan verwachtte groeicijfers – en is nu iets bekoeld. Het goede sentiment van eerder dit jaar is terug te zien in de basismetaalprijzen. De prijzen van aluminium, koper, nikkel en zink staan nog steeds relatief hoog en zijn dit jaar al gemiddeld zo’n 21% gestegen. Maar zet de opwaartse prijstrend door? Wie eerder deze maand de LME Week in Londen heeft bezocht, krijgt de indruk dat de vraag naar deze metalen voor de lange termijn blijft stijgen. Daar gaat een prijsopdrijvend effect van uit. Toch blijft behoedzaamheid – met name over de Chinese economie – geboden.

Download hier de Industriele Metalen Update met actuele ontwikkelingen in individuele metaalmarkten:

Industriele Metalen Update_december 2017.pdf (285 KB)
Download

Goede vraag

Wat gaat de trends in basismetaalmarkten bepalen? Tijdens de LME Week heb ik in ieder geval vier belangrijke thema’s gehoord: het ‘Belt & Road’-initiatief (BRI), overcapaciteit, milieuvervuiling en de opkomst van de elektrische auto. China is hier de rode draad.

Het BRI betreft investeringen in infrastructuur – van circa 150 miljard dollar per jaar in het komende decennium – die China via land en zee met Europa verbindt. Hierbij zijn meer dan 60 landen betrokken. Met dit initiatief blijft China een speler van betekenis in metaalmarkten en legt het BRI een solide basis voor de vraag naar industriële metalen op de lange termijn. Bovendien lost het ook deels een ander probleem op. China heeft namelijk in veel metaalmarkten te maken met overcapaciteit (met name in aluminium en ook staal). Door het BRI kan iets van die overcapaciteit worden geëxporteerd. Het neemt echter niet weg dat ook een deel van de bestaande capaciteit in China noodgedwongen gesloten zal worden om aan milieudoelstellingen te voldoen. Dat is bittere noodzaak, want de luchtvervuiling is ernstig in die delen van het land waar de zware industrie sterk vertegenwoordigd is. Uiteindelijk zal deze hervorming van de aanbodkant de metaalmarkten meer in balans brengen.

Tot slot de elektrische auto en de batterijtechniek. De verkoop van elektrische auto’s zal de komende jaren doorzetten. Daardoor zal vooral de vraag naar aluminium, nikkel en koper toenemen. Niet alleen voor de batterijtechniek, maar ook voor de elektrische auto zelf. De verwachting is dat het echte effect op de vraag pas in volgende decennium merkbaar zal zijn, want de toename van de penetratiegraad van de elektrische auto zal langzaam gaan.

Slecht sentiment

Tegenover deze positieve trends staan wel enkele risico’s. De Chinese overheid zet zijn beleid van ‘gerichte verkrapping’ door. Dit betekent dat het groeitempo van de Chinese economie de komende jaren langzaam afneemt. Bovendien heerst er nog veel onzekerheid over de staat van de Chinese huizenmarkten en ook de schuldenberg in China is nog enorm. Kortom, de economische risico’s zijn nog hoog en daardoor blijven investeerders in deze cyclische metaalmarkten op hun hoede. Zodra zij een meer negatieve stemming hebben over economische trends, dan zal zich dat doorvertalen in de neerwaartse prijzen.

Per saldo verwacht ik echter dat de prijzen voor basismetalen de komende jaren verder zullen stijgen, maar van een nieuwe sterke vlucht in deze prijzen zal geen sprake zijn. Daarvoor zijn de risico’s nog te talrijk. De Chinese economie blijft de voornaamste katalysator achter de basismetaalmarkten en daar schuilen de grootste gevaren. Zodra de zorgen weer toenemen over de staat van de Chinese economie, zal dat zich direct uiten in de prijzen van basismetalen. Dat houdt in ieder geval de beweeglijkheid van de prijzen hoog.

Deze column staat ook in het vakblad ‘Vraag & Aanbod’.