Visie op rente en euro – ECB stopt nog niet met opkopen

door: Nico Klene

Visie niet gewijzigd

  • De ECB gaat in ieder geval tot en met september door met haar obligatieaankopen, maar het maandelijkse opkoopbedrag wordt gehalveerd
  • Eerste renteverhoging waarschijnlijk pas ver in 2019
  • Euriborrentes blijven nog lang rond het huidige niveau
  • Lange rente gaat licht oplopen
  • De euro zal weer sterker worden ten opzichte van de dollar
2017-11-visie.pdf (169 KB)
Download

ECB gaat opkoopbedrag verlagen, maar stopt nog niet

Zoals verwacht heeft de ECB besluiten genomen over de voortzetting van haar monetair beleid. Het beleid wordt aangepast maar blijft nog lange tijd ruim.

Het opkoopprogramma van obligaties, dat tot (minstens) eind dit jaar zou duren, heeft de ECB verlengd met negen maanden. Het maandelijkse bedrag van de aankopen gaat zij echter halveren. Tot en met september wordt dit EUR 30 miljard per maand. Deze beide aanpassingen waren verwacht.

Verder gaf de ECB aan dat zij eventueel de omvang en/of de duur van het opkoopprogramma kan uitbreiden. Zij heeft dus geen einddatum voor het programma bekendgemaakt. ECB-president Draghi zei tijdens de persconferentie bovendien dat indien de Bank het programma na september wil beëindigen, dit niet ineens zal gebeuren. Het zal geleidelijk verlopen. Waarschijnlijk loopt het opkoopprogramma dus nog door tot bijna eind 2018 en wellicht zelfs nog wat langer.

Eerste renteverhoging pas ruim in 2019

De ECB heeft herhaald dat de beleidsrente tot ruim voorbij de periode van haar (netto)obligatieaankopen op het huidige niveau zal blijven. Vermoedelijk zal de rente dan ook pas ver in 2019 voor het eerst worden verhoogd. De één- en driemaands-Euriborrentes zullen dan ook tot voorbij 2018 rond de huidige negatieve niveaus blijven liggen.

ECB heeft voorlopig bereikt wat ze wilde
Alom was (al langer) verwacht dat de ECB haar beleid zou gaan aanpassen. Wat de Bank echter wilde voorkomen is dat met de aankondiging van nieuwe maatregelen de financiële omstandigheden meteen zouden verkrappen door reacties van de markt. Dat is niet gebeurd. Integendeel, de lange rente is iets gedaald en de euro is wat zwakker geworden.

Lange rente langzaam omhoog

In de loop van oktober is de tienjaarsrente iets gedaald en weer opgelopen. Gemiddeld was deze rente in oktober iets hoger dan in september. Na het ECB-besluit ging de rente omlaag.

In de komende kwartalen zal de lange rente naar onze verwachting wat oplopen. De economie groeit immers stevig door en het monetair beleid wordt minder ruim.

Op termijn weer sterkere euro

De euro schommelde in oktober dichtbij USD 1,18. Na de ECB-vergadering van 26 november verzwakte de munt iets – naar 1,16. Mogelijk komt dat door winstneming. De maatregelen van de ECB waren grotendeels zoals verwacht, maar de mede-deling dat het opkoopbeleid eventueel kan worden uitgebreid en in ieder geval na september niet meteen wordt beëindigd, heeft een mogelijke renteverhoging naar een nog wat verdere toekomst verschoven. Ook dat zorgde vermoedelijk voor een iets zwakkere euro.

Over enige tijd zien we de euro echter weer sterker worden. Dat heeft onder meer te maken met de geringere obligatie-aankopen door de ECB. Bovendien draait de economie van de eurozone voorlopig nog sterk. We denken dat de euro geleidelijk in waarde zal stijgen richting USD 1,30 tegen het eind van volgend jaar.