Sterke conjunctuur geeft veel vertrouwen in industrie

door: Casper Burgering

In deze publicatie: Robuuste economische groei wereldwijd zet vertrouwensindicatoren in de industrie hoger. Oordeel van Nederlandse industriële ondernemers over de bedrijfsactiviteit is goed. Industriële omzet- en productiegroei sterk verbeterd en export blijft een groeimotor. Vraag naar vakkundig personeel in de industrie blijft hoog en zorgt voor krapte op industriële arbeidsmarkt. Aantal faillissementen stijgt licht in oktober na laagterecord in september.

Stand van de Industrie-november 2017.pdf (931 KB)
Download

Krachtige conjunctuur

De mondiale economische groei is robuust en de wereldhandel trekt verder aan. De groei van de industriële productie in veel landen binnen de eurozone ligt op een relatief hoog niveau. Ook het ondernemersvertrouwen is in veel landen verder toegenomen en bevinden zich op recordniveaus. Vanwege haar open economisch karakter profiteert de Nederlandse economie van deze gunstige omstandigheden.

Oordeel ondernemers industrie is veelal gunstig, maar variatie is per branche groot

Het economisch klimaat wordt als gunstig ervaren in veel branches. De PMI heeft een recordhoogte bereikt in oktober en staat nu op gelijke hoogte als de PMI van eind 2010. Het sentiment over de productie in de komende drie maanden is goed in veel branches. De verwachting van veel ondernemers is dat in de komende drie maanden de afzetprijzen zullen toenemen, wat goeddeels verband houdt met de trend in grondstofprijzen. Van alle branches is het sentiment in de basismetaalindustrie het laagst.

Groei in productie, omzet en export

De groei van de industriële productie heeft zijn opwaartse lijn vastgehouden. In september groeide de totale productie in de industrie met gemiddeld 5,2% op jaarbasis. De omzet is sterk verbeterd in bijna alle industriële branches. In 2016 had de totale industrie nog met een omzetkrimp te maken tot en met september, maar in 2017 is de omzet met gemiddeld 7,7% gegroeid in dezelfde periode. De export blijft een groeimotor. De nieuwe exportorders zijn sinds de start van 2017 sterker toegenomen en de verwachtingen blijven positief.

Krapte op de industriële arbeidsmarkt

Door de sterke groei in de bedrijfsactiviteit neemt de vraag naar personeel om de orders te kunnen verwerken toe. Dat zet druk op de industriële arbeidsmarkt. Ondernemers doen meer dan voorheen een beroep op de arbeidsmarkt. Het gat wordt in eerste instantie gedicht met flexibele arbeidskrachten en daarmee neemt de groei in het aantal uitzenduren toe.

Weinig faillissementen in industrie

De gunstige marktomstandigheden voor industriële ondernemers heeft minder faillissementen tot gevolg. Tot en met oktober 2017 is het aantal faillissementen in Nederland en in de industrie afgenomen. Het totaal aantal faillissementen in zowel Nederland als in de industrie daalde met 20% op jaarbasis. Daarmee blijft het aantal faillissementen op een relatief laag niveau.