Prima groeicijfer Nederlandse economie in derde kwartaal

door: Nico Klene

In het derde kwartaal groeide de Nederlandse economie met 0,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat is opnieuw een prima cijfer, al is het veel minder sterk dan dat van het uitbundige tweede kwartaal. De groei was ruwweg als verwacht en wat lager dan de gemiddelde groei in de eurozone (0,6% k-o-k).

Verdere stijging gezinsconsumptie, investeringen en uitvoer

Het duidelijk lagere groeicijfer was geen verrassing. Alom werd voorzien dat het cijfer flink zou terugvallen na het uitzonderlijk sterke tweede kwartaal (1,5% k-o-k). Maar met bijna 1% k-o-k was de gemiddelde groei in het tweede en derde kwartaal hoger dan de gemiddelde toename in de drie tot vijf kwartalen daarvoor.

De meeste bestedingscomponenten zijn in het derde kwartaal verder gestegen, maar de stijging was doorgaans iets kleiner dan in het tweede kwartaal. De voorraden zijn echter afgenomen en drukten daardoor de groei. Een andere oorzaak van het veel lagere cijfer is de wat sterkere stijging van de invoer, terwijl de uitvoer juist iets minder hard toenam. Daardoor viel de bijdrage van de netto-uitvoer (uitvoer minus invoer) aan de BBP-groei flink terug. Beide factoren tezamen waren verantwoordelijk voor grofweg 1%-punt minder groei dan in het tweede kwartaal.

Vooruitzichten blijven gunstig

De verdere stijging van allerlei vertrouwensindicatoren in de zomermaanden en in oktober wijst erop dat de economie nog steeds goed presteert. We gaan er dan ook van uit dat het groeicijfer in het vierde kwartaal weer wat hoger uitvalt dan in het zomerkwartaal. De gemiddelde BBP-groei in 2017 kan dan uitkomen op zo’n 3¼%.

De vooruitzichten voor 2018 blijven gunstig. We verwachten dat de wereldeconomie in 2018 nog iets sterker kan groeien dan dit jaar. Daar komt voor Nederland bij dat volgens het Regeerakkoord de overheidsbestedingen volgend jaar flink zullen stijgen, wat tot extra groei zal leiden.