Pak nu momentum: beter wordt het niet

door: Bart Banning

Onlangs was ik aanwezig bij de Summit Ketenregie; niet alleen een belangrijk, maar ook actueel onderwerp. Het huidige timeframe dwingt ons ‘logistiekelingen’ tot oplossingen die enkel vanuit een breder ketenperspectief kunnen worden geboden. De ambitieuze doelstelling op het gebied van Co2 reductie, met tegelijkertijd een toenemende congestie en krappe arbeidsmarkt vragen om gezamenlijke aanpak.

De rol die de Topsector Logistiek en Dinalog spelen vind ik persoonlijk zeer waardevol. Ik ben er van overtuigd dat de sector zich zonder de strategische agenda van de Topsector niet tot het huidige hoge niveau zou zijn ontwikkeld. En ook de faciliterende rol van Dinalog voor partijen met een focus op logistieke innovaties met capaciteit, kennis en funding mag hierbij niet worden onderschat. Volgens het Global Competitiveness Report 2017 doet Nederland het internationaal erg goed. Maar het moet nóg beter!

Ketenregie is al snel te complex en voorbehouden aan logistieke koplopers. Ik spreek in dit kader dan ook liever van ketensamenwerking. De aansluiting tussen koplopers en volgers, vaak binnen het Midden en Kleinbedrijf, is namelijk essentieel. Ik doel op verladers én logistieke dienstverleners. Alleen dan kunnen innovaties in de breedte worden ingezet, en gaan we de echte vernieuwing merken.  Nu is de tijd om de handschoen op te pakken, een beter momentum komt er niet.

Logistieke outsourcing zet wereldwijd door

Ketensamenwerking gaat per definitie over het outsourcen van logistieke activiteiten. Hoe open staan verladers en dienstverleners anno 2017 eigenlijk tegenover elkaar als het om dit onderwerp gaat? Het rapport 2018 22nd Annual Third-Party Logistics Study schetst een positief beeld. De belangrijkste pluspunten die worden genoemd zijn een verbetering van de logistieke efficiency en dienstverlening naar de eindklant, gecombineerd met lagere logistieke kosten. Belangrijkste drijfveer hierbij anno 2017 is beschikbaarheid van data. Data geeft een verbeterd inzicht in de supply chain; één van de belangrijkste behoeften bij verladers voor strategische samenwerking. Tevens leidt data tot snellere besluitvorming, innovatieve oplossingen en daarmee waardevollere partnerships.                                                                                                                                                                                                                                                                 Op het gebied van IT mogen de dienstverleners volgens de verladers overigens wel een tandje bijzetten; de “IT gap” tussen gewenst (verladers) en geboden (dienstverleners) IT-niveau is het afgelopen jaar toegenomen. De snelheid van IT-ontwikkeling is hoog, en vraagt structureel om nieuwe investeringen. De opkomst en mogelijkheden van de blockchain technologie wordt specifiek genoemd als een nieuwe opportunity voor ketenpartners. Warehousing- en transportcapaciteit blijven weliswaar belangrijk in de samenwerking, de onderzoekers zien echter een duidelijke shift van de fysieke efficiency naar data efficiency.

Huidige tijdsgeest geeft momentum

We leven in een prachtige tijd met enorme mogelijkheden. Technologische innovaties schieten als paddenstoelen uit de grond. In de deeleconomie stellen apps en IT-platformen ons in staat op vele manieren gebruik te maken van beschikbare assets. Bekende voorbeelden zijn Airbnb en Peerby. Specifiek voor logistiek noem ik Stockspots (hoe simpel kan het zijn!), Quicargo, en Flexport. De mix is interessant. Sommige posities worden volledig overgenomen door start-ups. Op andere vlakken zijn deze bedrijven juist aanvullend door het toevoegen van innovatie aan bestaande concepten. Op het gebied van data wordt enorme vooruitgang geboekt. Logistieke dienstverleners kijken steeds vaker naar integratie van data uit separate systemen in één business intelligence platform. Daarnaast gaat ook veel data door de keten heen, zodat ketensamenwerking ook op dat gebied verder kan ontwikkelen. Al eens gehoord van Motion10?

De economische hoogconjunctuur legt ook de kwetsbaarheid bloot. Er zijn grote vraagstukken op het gebied van klimaat (duurzaamheid) en grondstoffen schaarste (circulariteit). Slimheid is dus ook van harte welkom, voor nu én onze toekomst. Denk aan de snel toenemende verstedelijking. Dit is een thema waarvan ik vind dat ketensamenwerking dé oplossing is. Niet alleen in nieuwe concepten (bouwlogistiek bij de realisatie van de Trip in Utrecht); ook financieringsconstructies voor logistieke innovaties horen hier bij.

Door het delen van financiële risico’s bij non-proven innovaties kan een andere vorm van ketensamenwerking ontstaan. Vanuit de financieringsrol van de bank zijn we geïnteresseerd te participeren in oplossingen. Oplossingen die een grote kans betekenen om strategische partnerships verder te ontwikkelen. De logistieke keten (verladers én dienstverleners) neemt nu hun verantwoordelijkheid. Zij zitten op de eerste rij om nieuwe concepten te bedenken én in praktijk te brengen. Green Deal ZES en, meer recent de Green Deal Bouwlogistiek zijn voorbeelden die het omdenken stimuleren. Zeker in de bouwlogistiek, al langer onderwerp van gesprek, maar ook nu is daar blijkbaar ook het momentum gevonden.

Het logistieke speelveld eist daadkracht

Laten we helder zijn, ketensamenwerking is niet nieuw. Gaan we snel genoeg? Nee. Kan het beter, en moet het beter? Zeker! Wat ons tegenhoudt? Een beetje van alles denk ik. Het varieert van vertrouwen in elkaars expertise (heb ik de juiste partner?), behoud van keuzevrijheid in de bedrijven waarmee wordt gewerkt (blijf ik flexibel?) en, hoe kan het anders, waar krijg ik de scherpste prijs (kan ik blijven tenderen?). Vaak wordt met betrekking tot ketenregie gesproken over ‘control towers’.Klinkt al snel complex en schrikt dus wellicht af. Natuurlijk hebben control towers hun waarde, maar het hoeft niet altijd via een dergelijke route.

Serieus samenwerken gaat wel over echte partnerships. Dat vraagt om commitment van beide kanten, qua contractlooptijd, voorwaarden en inhoudelijk gericht op logistieke innovatie. En dus ook ee investering in tijd en geld. Dat zijn grote stappen in een wereld die vaak draait om de operatie. Vergt afgewogen keuzes, én een nieuwe manier van denken.

Ik ben er van overtuigd dat het uw bedrijf sterker zal maken en u beter bent voorbereid op de volgende fase.

No time to waste

De rol die u als logistiek bedrijf krijgt in het oplossend vermogen van de grote vraagstukken heeft nog een ander voordeel. Uw logistiek bijdrage wordt niet langer als kostenpost gezien, maar is van strategische waarde. Dat is de positie die u als ondernemer ook zoekt denk ik. Niet enkel tijdelijk om de capaciteit te kunnen garanderen, maar juist ook om samen de betere wereld van morgen te creëren. Verladers zetten de knop om en gaan over tot strategsiche inkoop van logistiek.

Speel hier op in en begin er vandaag mee. Op naar een vliegende start van 2018.