Huizenhoge huizenprijzen

door: Philip Bokeloh , Theo de Kort

  • Krapte op woningmarkt stuwt prijzen steeds verder omhoog
  • Aantal transacties op maandbasis daalt voor tweede maand op rij
  • Prognoses voor 2017 en 2018 ongewijzigd
Short-Insight-Woningmarkt-1.pdf (269 KB)
Download

1. Voorlopig nog geen einde aan prijsstijgingen

In oktober was in Nederland de huizenprijs 8,2% hoger dan in oktober 2016. Dit is de grootste prijsstijging sinds januari 2002. Voor 2017 verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO een gemiddelde stijging van de huizenprijzen van 7,5%. In 2018 zal deze stijging doorzetten, zij het minder fors, met 5%.
De voor inflatie gecorrigeerde maatstaf groeit minder hard, zeker nu de inflatie toeneemt. Het afgelopen jaar is de inflatie in Nederland gestegen naar gemiddeld 1,4%. Voor 2018 verwachten wij dat de inflatie uitkomt rond 1,6%.
 
2. Prijzen in de vier grote steden pieken

De huizenprijzen in de vier grote steden bevinden zich inmiddels boven het piekniveau uit 2008. Daarmee vormen de steden de aanjager van de stijging van de landelijke huizenprijzen.

Amsterdam spant de kroon, daar liggen de huizenprijzen inmiddels bijna 26% boven het niveau uit de zomer van 2008. ’s-Gravenhage blijft van de grote steden enigszins achter. Het prijsniveau ligt daar slechts 5% boven de oude piek. In Rotterdam en Utrecht liggen de prijzen respectievelijk 12,5 en 13,6% hoger.

 

3. Grote verschillen in ontwikkeling regionale huizenprijzen

Er is een groot verschil tussen de ontwikkeling van de huizenprijzen in Nederland. In Zeeland zijn de prijzen sinds het dal eind 2013 met slechts 6,4% gestegen. In Noord-Holland daarentegen bedraagt de prijsstijging 33%. Dat het nog gekker kan, bewijst Amsterdam. De prijzen zijn er meer dan verdubbeld ten opzichte van het dal in 2013.

In Noord-Holland staan de prijzen inmiddels bijna 5% boven de oude piek uit 2008. In de andere provincies zijn de prijzen nog altijd lager, variërend van -2,5% in Zuid-Holland tot -11,5% in Friesland.

 

4. Leidt krapte tot einde stijgende trend aantal woningtransacties?

In september daalde voor het eerst sinds de zomer van 2013 zowel op maan- als op jaarbasis het aantal woningtransacties. In oktober steeg de jaar op jaar vergelijking weer sterk met 16,2%. In vergelijking met september dit jaar was er sprake van een daling van 2,4%.
Het aantal transacties staat onder druk in regio’s waar het woning-aanbod beperkt is. Vooral in de Randstad droogt het aantal appartementen dat te koop staat op.
Wij verwachten dat de ingezette ontwikkeling doorzet. Het transactie-volume zal in 2018 na vier jaar van stevige groei met circa 5% dalen.