FX Weekly – Euro weer omhoog

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De euro lijkt voorbij het dieptepunt en kan weer richting 1,20 stijgen. De Zweedse en Noorse kroon waren uit de gratie net als de Australische, Nieuw-Zeelandse en Canadese dollar.

171116-FX-Weekly.pdf (154 KB)
Download

Euro weer omhoog…

Vorige week gebeurde er weinig, in tegenstelling tot deze week. Er zijn verschillende ontwikkelingen aan de gang. Na een periode van zwakte is de euro weer gestegen. Hier zijn verschillende redenen voor. Ten eerste geloven beleggers nog steeds in een sterkere euro. Dit vertaalt zich in een kleine toename van de net-long posities (deze waren al zeer groot) en in een munt die niet verder omlaag wilde. Ten tweede lijkt de magie van het Amerikaanse belastingpakket te zijn uitgewerkt. Dit komt omdat er onzekerheid heerst over wanneer het pakket wordt goedgekeurd en wanneer de effecten voelbaar zijn. Ten derde is een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank al volledig verdisconteerd door de financiële markten. Ten vierde verslechterde het beleggerssentiment deze week waardoor de dollar daalde. Dit komt niet omdat de euro een safe haven valuta is maar omdat de dollar op dit moment gevoelig is voor renteverwachtingen en verwachtingen ten aanzien van de Amerikaanse conjunctuur. Als de stemming onder beleggers verslechtert, komen cyclische valuta’s onder druk. We verwachten dat EUR/USD nu weer richting 1,19-1,20 zal stijgen. Als de opmars op dit niveau tot stil stand komt, is winstneming voor het einde van het jaar waarschijnlijk. We handhaven onze eindejaarsprognose van 1,20.

…maar de Zweedse kroon en Noorse kroon dalen

De Zweedse en Noorse kroon stonden deze week flink onder druk. Beleggers zijn vooral ongerust geworden over de Zweedse huizenmarkt, dankzij een aanzienlijke daling van een huizenmarkt-indicator. Tot voor kort werd aangenomen dat de Zweedse huizenmarkt in een bubbel zat. Beleggers zijn nu echter bang dat de zeepbel is gebarsten en dat huizenprijzen mogelijk in een rap tempo kunnen dalen. Als dit het geval is, dan zal de economische groei ook onder druk komen. Verder waren de inflatiecijfers lager dan verwacht. Beide ontwikkelingen zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de Zweedse centrale bank haar monetaire beleid langer verruimend houdt. Dit negatieve sentiment ten aanzien van de Zweedse kroon sloeg over naar de Noorse kroon. Ondanks de beter dan verwachte groeicijfers in Noorwegen en een hogere olieprijs (alleen de laatste dagen iets lager) is de Noorse kroon ook gedaald. Beleggers zijn bezorgd over de Noorse economie. We denken dat dit niet terecht is. Onze olie-analist verwacht een verdere stijging van de olieprijs volgend jaar. Dit zou de economie en de stemming onder beleggers ten aanzien van de Noorse kroon een duw in de rug moeten geven. Kortom: we denken dat zwakte van de Noorse kroon van tijdelijke aard is. De vooruitzichten voor de Zweedse kroon zijn veel onzekerder.

De Australische, Nieuw-Zeelandse en Canadese dollar zijn ook uit de gratie

Niet alleen de Scandinavische valuta’s waren uit de gratie. Ook de Australische, Nieuw-Zeelandse en Canadese dollar verzwakten. Ten eerste zorgde het algemene negatieve beleggerssentiment voor een daling van deze zeer cyclische munten. Ten tweede blijft de onzekerheid over NAFTA de Canadese dollar onder druk zetten. Tot slot zorgden zwakkere huizenmarktcijfers ervoor dat het optimisme over een aantal mogelijke renteverhogingen in Nieuw-Zeeland voor 2018 iets verminderde.