Circl nodigt ontwerpers en bouwers uit

door: Petran van Heel

Circulair bouwen betekent nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe logistiek, toepassing van hernieuwbare materialen en gebruikte bouwproducten. Het is ook wennen, voor al die betrokken partijen. Met de bouw van het paviljoen Circl aan de Zuidas toont ABN AMRO wat er mogelijk is op het gebied van circulair en energiezuinig bouwen. In een intensief traject met alle betrokkenen is een bijzonder paviljoen verrezen, dat laat zien dat circulair bouwen om een andere aanpak vraagt en een nieuwe esthetiek toont.

Ambitie en kennis
Er ligt een stevige Rijksambitie om in 2050 in Nederland een volledig circulaire economie te draaien. De eerste piketpaal is geslagen in 2030, dan moet al de helft minder primaire grondstoffen worden ingezet. Ook in de bouw.

De circulaire economie is een open, kennisintensieve economie. Voor circulair bouwen geldt hetzelfde: kennis delen met alle betrokken partners is essentieel. Continu werken aan optimalisatie, aan toetsing van de gekozen oplossingen, aan inpassing van producten en systemen die nadat ze dit gebouw hun dienst hebben bewezen, nog een keer kunnen worden ingezet.

Van oud naar nieuw…
Oude systemen en processen gaan overboord, maar oude producten worden omarmd. De circulaire economie vraagt om ontwerpoplossingen die je ‘gevonden architectuur’ zou kunnen noemen.  Het is een nieuwe taal waarmee architecten verhalen kunnen vertellen, het zijn andere methoden waarmee aannemers bouwen. Hernieuwbare materialen zoals hout worden gecombineerd met elementen uit oude gebouwen. Verbindingen zijn gericht op demontage, alle onderdelen van het gebouw zijn herbruikbaar voor andere doeleinden of gebouwen.

 ..en nieuw voor oud.
Omdat er nog geen ruime keus is uit ‘tweedehands’ producten en materialen, zijn architecten en aannemers die circulair willen bouwen op dit moment afhankelijk van wat er geoogst wordt uit gebouwen. Het is dus van tevoren niet altijd duidelijk welke producten of materialen kunnen worden ingezet. Maar juist die verrassing, die onvoorspelbaarheid is aan de architectuur af te lezen. Het levert boeiende gebouwen voor gebruikers en bezoekers, die ongetwijfeld ook even zullen moeten wennen aan deze esthetiek van oud gecombineerd met nieuw.

De circulaire ontwerpprincipes zorgen voor de toepassing van tweedehands materiaal, ander materiaal en minder materiaal. Dat levert een bepaalde robuustheid in het aanzicht en interieur van circulaire gebouwen. Het zijn gebouwen gericht op functionaliteiten die wel een krasje kunnen hebben. Zoals Circl laat zien, geeft juist het ongepolijste karakter van een circulair gebouw een gevoel van ‘thuis’, misschien zelfs van geborgenheid. Circl toont belangrijke kwaliteiten van architectuur – licht, ruimte, karakter – maar dat is bereikt op een verre van traditionele manier.

Hoe verder!?
De kennis die ABN AMRO heeft opgedaan bij de ontwikkeling en bouw van Circl delen we graag met onze klanten: wij willen de goed geïnformeerde gesprekspartner zijn op ieders weg naar die doelstellingen in 2030 en 2050. Samen maken wij deel uit van het netwerk dat circulariteit mogelijk moet maken. Circl is nog maar het begin. Circl nodigt uit tot gesprek, tot debat, tot nieuwe experimenten in het kader van de energietransitie en tot nieuwe samenwerkingen. Namens ABN AMRO nodig ik u uit voor de gezamenlijke circulaire toekomst van het bouwen.

Design-a-better-business-Old-4-new.pdf (2 MB)
Download