Woningmarktmonitor: Groeivertraging woningverkopen

door: Philip Bokeloh

  • Het vertrouwen in de woningmarkt is licht gedaald
  • Het aanbodgebrek drukt de transactiegroei in de populaire regio’s
  • De woningmarktkrapte drijft de prijzen verder omhoog

 

171006-Woningmarktmonitor-oktober.pdf (518 KB)
Download

 

Hoewel het vertrouwen nog hoog is, is het sentiment ten aanzien van de woningmarkt het afgelopen jaar enigszins gekenterd. Na een piek eind vorig jaar is het optimisme licht afgezwakt. Dit ondanks het aanhoudende herstel van de economie. Het enthousiasme wordt getemperd door de verwachting dat de rente voorbij het dieptepunt is en op termijn weer gaat stijgen, maar vooral door een toenemend gebrek aan woningen. De krapte op de woningmarkt is terug te zien in de transacties. Terwijl de verkopen sterk stijgen in de regio’s die eerder nog achterbleven, staan deze onder druk in de regio’s waar de voorraad woningen te koop beperkt is. Kopers vinden met moeite een geschikte woning. Wij denken dat deze trend doorzet en dat het transactievolume volgend jaar daalt na vier jaar van stevige groei. De bouw van nieuwe woningen schiet tekort. Ook de komende jaren zal het aantal opleveringen achterblijven bij de vraag. De toenemende krapte leidt tot steeds hogere prijzen. Het prijspeil stijgt zodanig dat de hypotheeknormen voor steeds meer huizenkopers beginnen te knellen. Veel potentiële starters hebben al het nakijken. Zij moeten eerst sparen voordat zij toetreden. Zoals te zien aan het groeiende aandeel van beleggers in de transacties, speelt de inbreng van eigen middelen een prominentere rol op de woningmarkt. Afgezien van de beperkte aanpassing van de prijsstijging dit jaar van 7% naar 7,5% in verband met de hogere realisaties houden wij vast aan onze prognoses. Wij houden liever ons kruit droog totdat de nieuwe regering is geïnstalleerd en haar plannen voor de woningmarkt heeft bekendgemaakt. Wij zijn met name benieuwd naar haar plannen om het woningtekort weg te werken.