Visie op rente en euro – ECB neemt de tijd

door: Nico Klene

Ramingen zijn gewijzigd

  • ECB gaat wat langer door met haar obligatieaankopen
  • Daarom verhoogt zij de rente waarschijnlijk pas in 2019
  • Euriborrentes blijven nóg langer rond het huidige niveau
  • Lange rente stijgt minder dan eerder verwacht
  • Euro wat sterker t.o.v. de dollar dan eerder gedacht
2017-10-visie.pdf (167 KB)
Download

ECB stelde aankondiging nieuwe maatregelen uit

De ECB heeft in september nog geen aanwijzingen gegeven over haar verdere beleid. Wel wordt intern gesproken over hoe het met de kwantitatieve verruiming verder moet na dit jaar. ECB-president Draghi bereidde de markten erop voor dat de meeste beslissingen hierover waarschijnlijk in oktober worden genomen. Maar hij liet ook de mogelijkheid open dat de Bank pas in december de nieuwe maatregelen bekendmaakt.

De ECB heeft mededelingen over de (verwachte) aanpassing van haar opkoopprogramma van obligaties dus uitgesteld. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de koersstijging van de euro ten opzichte van de dollar. In de aanloop naar de rente-vergadering noteerde de euro af en toe boven USD 1,20. Een sterke euro zwakt de inflatie af. De ECB wil echter de inflatie omhóóg hebben.

Waarschijnlijk latere beëindiging opkoopprogramma …

Het uitstel door de ECB en de nog altijd gematigde inflatie-vooruitzichten waren voor ons (medio september) reden om onze ramingen te herzien. We gaan er nog altijd van uit dat de ECB haar opkoop¬programma volgend jaar gaat terug-schroeven, maar langzamer dan we eerder aannamen. Daardoor zal het programma nog niet in juni beëindigd worden. We denken nu dat de ECB in januari het maandelijkse opkoopbedrag halveert en op dat niveau doorgaat tot en met september. Daarna wordt het programma beëindigd.

… en eerste renteverhoging pas in 2019

We gingen én gaan ervan uit dat de ECB de depositorente pas voor de eerste keer verhoogt enige tijd nadat ze haar opkoop¬programma heeft beëindigd. Dat zal volgens ons nu betekenen dat de depositorente pas in 2019 omhoog gaat (in plaats van in het najaar van 2018).

Doordat de depositorente later omhoog gaat, zullen ook de Euriborrentes later oplopen. We denken dat de driemaands-Euriborrente heel 2018 nog rond het huidige negatieve niveau blijft liggen.

Raming lange rente verlaagd

Vanaf midden juli tot de eerste week van september is de tienjaarsrente weer geleidelijk gedaald. Het verval bedroeg zo’n 0,3%-punt. Daarna is de rente wat opgelopen. De rentedaling heeft mede te maken met de aanhoudend lage inflatie – niet alleen in de eurozone, maar zeker ook in de VS. Vanwege de zwakke inflatiecijfers in de VS denken wij nu dat de Fed de rente dit jaar niet meer gaat verhogen. Dus ook de Fed doet het naar verwachting wat kalmer aan dan eerder verwacht.

De per saldo gedaalde rente in combinatie met het langzamer terugschroeven door de ECB van de obligatieaankopen waren voor ons reden om ook onze ramingen voor de lange rentes (eurozone en VS) te verlagen. Wel verwachten we nog steeds enige stijging van de lange rente. De economie groeit immers stevig door en het monetair beleid wordt minder ruim.

Sterkere euro verwacht – ramingen verhoogd

De euro is in de eerste helft van september geleidelijk verder gestegen ten opzichte van de dollar – naar USD 1,20. In de laatste week van de maand verzwakte de euro licht naar ongeveer 1,18. Op korte termijn kan deze beweging wat verder doorzetten, maar daarna zien we de euro weer sterker worden. Dat heeft onder meer te maken met het terugschroeven van de obligatieaankopen door de ECB. Weliswaar zal dat iets langzamer gaan dan we eerder dachten, maar we voorzien nu eveneens minder renteverhoging door de Fed.

Onze ramingen hebben we aangepast. We zien de euro in waarde stijgen richting USD 1,30 tegen het eind van volgend jaar.